صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: توافق‌نامه‌ای که در آن هویت و اقتدار ملی افغانستان مصؤن نباشد قابل قبول نیست

رئیس جمهور: توافق‌نامه‌ای که در آن هویت و اقتدار ملی افغانستان مصؤن نباشد قابل قبول نیست

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور میگوید که توافقنامه صلحی که در آن هویت و اقتدار ملی افغانستان مصؤن نباشد، قابل قبول نیست.
آقای غنی که دیروز (سه شنبه، 22 اسد) در جمع شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در وزارت دفاع ملی صحبت میکرد، گفت که " صلح شروط دارد، اما برای مذاکرات صلح قید و شرط نداریم و قوای امنیتی و دفاعی ما قابل معامله نیست."
اخیرا رسانه امریکایی "نیوزویک" گزارش داده که امریکا دستور محدود کردن حملات نظامی علیه گروه طالبان و عدم ارائه مشوره به نیروهای امنیتی افغانستان را به نیروهای این کشور در افغانستان صادر کرده است.
آقای غنی در واکنش به این گزارش گفت که "ما کدام پیمان جدید با امریکا و ناتو امضا نمیکنیم، تمام قراردادها و پیمانهای استراتیژیک ما با امریکا، ناتو و سایر کشورهای دنیا پابرجاست."
او افزود که "تعهد واضح بین المللی برای تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور وجود میداشته باشد و حرف از منافع مشترک است و براساس منافع مشترک افغانستان و دنیا، به پیش میرویم."
آقای غنی تأکید کرد که "دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی ما شریک اساسی و قانونی دنیا بوده و نمایندۀ رسمی و مشروع مردم کشور ما میباشند."
گزارش نیوزویک را جنرال آستین میلر، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نیز رد کرده و گفته این مطلب ساخته ذهن منابعی است که از این قضیه به اندازه فاصلهشان با افغانستان دور هستند."
آقای میلر گفته ادعای تغییر در نیروها و عملیاتها اساس ندارد و " ما چنین دستوری نداریم و چنین تغییراتی را ایجاد نکردهایم."
رئیس جمهور این سخنان را در حالی ایراد کرد که هشتمین دور گفتگوی امریکا و طالبان روز دوشنبه پایان یافت و دو طرف اعلام کردند که برای برداشتن گامهای بعدی، با رهبران شان مشوره میکنند. قبل از آغاز این دور، گفته میشد که یک توافقنامه ابتدایی میان دوطرف در پایان این دور امضا میشود که که زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از افغانستان و آغاز گفتگوهای بینالافغانی خواهد بود. اما ظاهرا دو طرف نتوانستند در این زمینه به توافق برسند. حکومت افغانستان تأکید میکند که توافقنامه نهایی صلح با طالبان را حکومت افغانستان که نماینده مشروع مردم است، امضا خواهد کرد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در سخنرانیاش در روز اول عید سعید قربان گفت که حکومت او در آخرین روزهای دوره قانونیاش قرار دارد و نمیتواند در مورد صلح تصمیم بگیرد. او تأکید کرد که حکومت آینده افغانستان که بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان روی کار خواهد آمد، در این مورد باید تصمیم بگیرد.
او گفت که صلح صلاحیت و قاطعیت میخواهد و تأکید کرد که "صلح خواست هر افغان است اما صلحی که در آن عزت افغانها باشد . صلحی نمیخواهیم که در آن مردم بیوطن شوند. صلح آمدنی است، صلحی که اکثریت مطلق افغانان میخواهند. با مذاکراتی که دولت افغانستان در آن حضور داشته باشد."
آقای غنی گفت که توطئههایی شنیده میشود که "خارجیها میخواهند چنین و چنان شود اما در مسائل ملی تنها افغانها تصمیم میگیرند."