صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادعای تجاوز دو افسر ارشد پولیس بامیان بر یک زن

ادعای تجاوز دو افسر ارشد پولیس بامیان بر یک زن

مقامهای محلی بامیان از تجاوز جنسی بر یک زن توسط دو افسر ارشد فرماندهی پولیس بامیان در روز دوم عید خبر داده اند.
جنرال محمد صادق مرادی، فرمانده پولیس ولایت بامیان روز چهارشنبه (۲۳ اسد) به صدای امریکا گفته که مظنونین این قضیه فرمانده جلب و جذب و فرمانده تولی قرارگاه فرماندهی پولیس این ولایت اند.
آقای مرادی افزود: "قضیه تحت بررسی است. اتهاماتی وجود دارد و این زن مدعی شده که فرمانده جلب و جذب و فرمانده تولی قرارگاه فرماندهی در مهمانخانۀ فرماندهی پولیس بامیان بر وی تجاوز کرده اند."
آقای مرادی افزوده که این دو مقام پولیس بامیان از این ولایت فرار کرده و تلاشها برای بازداشت آنان جریان دارد.
فرمانده پولیس بامیان افزود که یک هیات متشکل از نهادهای مختلف در این ولایت ایجاد شده تا این قضیه را به صورت جدی بررسی کند.
ریاست امور زنان بامیان گفت که زن قربانی، ۲۵ ساله است و اکنون در "خانۀ حمایوی" این ریاست به سر میبرد.
عزیزه احمدی، مدیر حقوق ریاست امور زنان بامیان گفت: "این زن توسط دو فرد مظنون به بهانۀ کمک خواسته شده و در مهمانخانۀ فرماندهی امنیه بامیان مورد تجاوز قرار گرفته است."
در همین حال، عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان گفت که نهادهای محلی بامیان پس از یافتههای هیات حقیقتیاب، قانونی عمل خواهند کرد.
احمدی افزود: "هر دو مظنون متواری شده اند و فعلاً تحقیقات جدی در این زمینه جریان دارد و ادارۀ محلی بر بنیاد یافتههای این هیات اقدام خواهد کرد."
مقامهای فرماندهی امنیه بامیان گفته اند که پیش از این نیز فرمانده تولی قرارگاه این فرماندهی به دلیل رفتارهای غیرقانونیاش به سارنوالی نظامی این ولایت معرفی شده بود.