صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند بازگشت حجاج افغان هفته آینده آغاز می‌شود

روند بازگشت حجاج افغان هفته آینده آغاز می‌شود

وزارت ارشاد، حج و اوقاف میگوید که روند بازگشت حجاج افغان به کشور، روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده آغاز میشود.
مسئولان این وزارت دیروز (چهارشنبه، 23 اسد) به رسانهها گفتهاند که روند بازگشت حجاج بعد از آغاز، 25 روز طول خواهد کشید و شرکت هوایی کامایر مسئولیت انتقال حجاج را به عهده دارد.
به گفته مسئولان این وزارت، امسال حدود 30 هزار شهروند افغانستان در مراسم حج شرکت کردهاند که از این میان 8 تن به دلیل بیماری در جریان ادای فریضه حج، جان دادهاند.
ناصرالدین دریز، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفته است که علاوه بر اینکه هشت تن در جریان ادای مراسم حج جان داده، دو نوزاد نیز تولد شده که یکی پسر است و یکی دختر.
سفر زایرین افغان به عربستان سعودی به تاریخ ۲۰ جوزا آغاز شده بود که برعلاوۀ کابل، زایرین از میدانهای هوایی هرات، مزارشریف و کندهار به جده پرواز داشتند.
وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت که امسال هر نفر در مراسم حج ۲۸۰۰ دالر امریکایی هزینه کرده است.
مانند سالهای قبل، حجاج افغان از رهگذر مکان بودوباش و سهولتها شکایتهایی داشتند؛ اما وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت که نسبت به سالهای گذشته سهولتهای بیشتر برای حجاج فراهم بود.
بر اساس معلومات این وزارت، برای کمک به حجاج حدود ۷۰۰ ناظم و معلم، ۸۰ مفتی و ۶۰ داکتر گماشته شده بودند. این وزارت گفت که از آغاز تا پایان مراسم حج برای ۱۵هزار حاجی افغان خدمات صحی عرضه شده است.