صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محفل عروسى دسته جمعى ١٤٠ زوج جوان درکابل برگزارشد

محفل عروسى دسته جمعى ١٤٠ زوج جوان درکابل برگزارشد

جشن عروسی دسته جمعی ١٤٠ زوج جوان به کمک يک نهاد خيريه، در شهر کابل برگزار گرديد.
در اين مراسم که از سوى بنیاد فرهنگی حضرت ابوالفضل عباس روز جمعه(٢٥ اسد) در هوتل ستاره غرب در شهرک اميد سبز راه اندازى شده بود، هشت هزار مهمان اشتراک نمودند.
سالم خادمی یک تن از برگزار کننده گان این مراسم به پژواک گفته که اين مراسم از ساعت پنج صبح  آغاز و تا ساعت ١٢ شب ادامه داشت، برعلاوه سخنرانى هاى علمى و اصلاحى، تلاوت قرآن مجيد و برخى ترانى ها نيز شامل برنامه بود.
به گفته او، ١٤٠ زوج يادشده کسانى هستند که از چندسال به اين طرف نامزد بودند و نسبت مشکلات اقتصادى توانايى ازدواج را نداشتند. موصوف مى گويد که تمام مصارف عروسى هر زوج به ٥٠ هزار افغانى مى رسد که از سوى بنياد خیریه پرداخته شده است.
اين درحالى است که طى سال هاى پسين، شمار زياد خانواده ها طرفدار مراسم عروسى هاى مجلل اند، براى عروس شان در کنار گرفتن طويانۀ بلند، تعين مهريۀ گزاف، مقدار زياد طلا و لباس، چندين مراسم مجلل زيرنام شرينى خورى، شب حنا، شب عروسى و تخت جمعى برگزار مى کنند.
قابل ذکر است که در برخى مراسم عروسى ها چندين هزارنفر دعوت مى شوند .
خادمى مى گويد هدف از راه اندازی این برنامه رسیدگی به مشکل جوانانی است که توانايى برگزارى مراسم عروسى را ندارند.
اين اين بنياد که برنامه هاى آموزشى، فرهنگى را پيش مى برد و در سال ١٣٩٢ تاسيس شده است، تاکنون ١٢ عروسى دسته جمعى را راه اندازى نموده است.