صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: حکومت گام‌های مؤثر برای شکستاندن زندان جغرافیایی مناطق مرکزی برداشته

معاون رئیس جمهور:  حکومت گام‌های مؤثر برای شکستاندن زندان جغرافیایی مناطق مرکزی برداشته

  سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که طی پنج سال گذشته حکومت گام های موثری را برای شکستن زندان طبیعی مناطق مرکزی برداشته است.
آقای دانش روز شنبه 26 اسد در همایش بزرگ شهروندان کابل در حمایت از تیم دولت ساز در تالار لویه جرگه در کابل، گفت که ما به «انکشاف متوازن ملی» و «تأمین حقوق برابر شهروندی» کاملا وفادار خواهیم بود.
او افزود، در دوره پنج سال گذشته، برای شکستن زندان طبیعی مناطق مرکزی، بزرگترین پروژه ها مانند سرک یکه ولنگ- دره صوف، سرک دوشی- بامیان، آغاز به کار کرد و سرک گردن دیوال که در دروه حکومت قبلی آغاز شده ولی متأسفانه متوقف شده بود، در این دوره هم از سمت بهسود میدان وردک و هم از سمت هرات تحت کار گرفته شد و در کنار آنها پروژه های مهم برق رسانی بامیان و دایکندی آغاز شد و سرک های دیگری هم بین ولسوالی ها و ولایات در بامیان و دایکندی و غزنی و غور و میدان وردک تحت کار هستند.
معاون دوم ریاست جمهوری خاطرنشان کرد، در این پروژه ها و سایر پروژه های مربوط به معارف، صحت، زراعت، انکشاف دهات و غیره صدها میلیون دالر اختصاص داده شده است. در دوره حکومت بعدی تمام پروژه های انکشافی را که در این دوره آغاز شده، تکمیل خواهیم کرد و راه های بهتر و مؤثرتر دیگری نیز جستجو خواهد شد.
آقای دانش همچنین گفت که ما به تأمین امنیت تمام مناطق مرکزی متعهد هستیم. او تاکید کرد که ما در حکومت آینده با تدابیر خاص و همه جانبه، امنیت این مناطق و راه ها و شاهراه های مربوطه را تأمین خواهیم کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری در این همایش به نواحی 6، 13 و 18 شهر کابل نیز اشاره کرد و گفت که این نواحی از مشکلات زیادی رنج می برد و از بسیاری از خدمات شهری محروم است ولی از هم اکنون برنامه ها و پروژه های زیادی تطبیق شده و یا در حال تطبیق است. او گفت، ما تعهد می سپاریم که چالش های عمده این منطقه را مرفوع کنیم.
آقای دانش همچنین در مورد تعدیل واحدهای اداری، سه ولسوالی جدید (یکه ولنگ نمبر 2 در بامیان و ولسوالی ناوه میش در هلمند و ولسوالی پاتو در دایکندی) گفت که هر چند برخی از آنها در دوره حکومت قبلی فیصله شده ولی مورد تطبیق قرار نگرفته بود، اما در دوره حکومت آقای غنی، این سه ولسوالی رسما تأسیس شده و آغاز به کار کرد.
او علاوه کرد، ما در آینده نیز برای تعدیل واحدهای اداری به صورت منطقی و معقول در تمام افغانستان مخصوصا در هزاره جات، اقدامات دیگری را نیز انجام خواهیم داد.
رفع اتهام و شایعه
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این همایش به اتهام ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حذف هزارهها از بدنه حکومت اشاره کرد و گفت که برخی اتهام میبندند که در دوره حکومت آقای غنی هزاره ها از بدنه رهبری حکومت و از خدمات ملکی حذف شده اند. این یک ادعای بی اساس است. بگذارید به صورت بسیار واضح به شما بگویم که من و رئیس جمهور دهها بار در جلسات خود درباره گزینش افراد با هم مشوره داشته ایم ولی همواره تنها بر توانمندی و شایستگی اشخاص تأکید داشتهایم بدون در نظر گرفتن این که از کدام قوم است و یا از کدام حزب و یا کدام ولایت و خوشبختانه با چنین روشی حق همه هم رعایت شده و جمع کثیری از جوانان هزاره بر اساس شایستگی و لیاقت خود استخدام شده اند.
آقای دانش افزود، حضور کدرهای هزاره هم در سطح رهبری و پالیسی  دولت و هم در بخش خدمات ملکی نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شده است. اما تفاوت در این است که کسانی که امروزه در دوره حکومت ما به اداره راه یافته اند، افرادی هستند گمنام و کمتر شناخته شده ولی جوان، متخصص، با انرژی و با تحصیلات عالی و با تجربه در سطح ملی و بین المللی.
او یاد آوری کرد، من برای مدت 13 سال در حکومت و در کابینه های قبلی در پست های عالی دولتی هم انجام وظیفه کرده بودم. در آن دوره ها همیشه سخن از این بود که فلان وزیر، نفر فلانی است و فلان معین، هم نفر فلانی و فلانی را فلان حزب معرفی کرده و فلانی را فلان رهبر قومی. اما در دوره حکومت ما هر نفر، نفر خود است و نه نفر کسی دیگر.
آقای دانش تاکید کرد، ما به شخصیت و ارزش های خود شخص احترام قایل هستیم. در دوره حکومت ما هر کس بر اساس توانمندی و شایستگی خود استخدام شده و نه بر اساس معرفی فلان حزب و فلان رهبر و همین وضعیت باعث شده که عدهای تبلیغ کنند که هزاره ها حذف شده اند؛ این یک اتهام محض و یک نوع کمپاین منفی است. هزاره ها حذف نشده اند و هیچ کسی هم نمی تواند آنان را حذف کند.
او افزود که کدرهای شایسته ای از مردم هزاره در رهبری ادارات دولتی حضور دارند ولی نه به سفارش حلقات اشرافی کشور بلکه بر اساس توانمندی و لیاقت خود گمارده شده اند و ما به وجود آنان افتخار می کنیم.
او در ادامه اما گفت که البته در این نکته هم تردیدی وجود ندارد که هنوز هم در ادارات کشور همچنان فساد، تبعیض و تعصب حاکم است و این مرض به زودی از این کشور زدوده نمیشود و ریشه در تاریخ گذشته دارد و هنوز هم هستند کسانی که در استخدامها شفافیت، عدالت و شایسته سالاری را رعایت نمی کنند و قومی و حزبی و سلیقه ای عمل می کنند ولی این ربطی به رهبری حکومت و سیاست ها و پالیسی های اصلی حکومت ندارد. رهبری حکومت به شدت از این نوع برخوردها بیزار و متنفر است و علیه آن مبارزه می کند