صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افراد مسلح سه مسافر را در غزنی تیرباران کردند

افراد مسلح سه مسافر را در غزنی تیرباران کردند

مقامهای محلی ولایت غزنی تایید کرده اند که افراد مسلح ناشناس، مسافرین یک موتر را در مسیر ولسوالی قره باغ این ولایت پایین و آنان را تیرباران کرده اند.
دفتر رسانههای والی غزنی گفته است که در این تیراندازی افراد مسلح ناشناس، سه تن جان باخته و سه تن دیگر زخمی شده اند.
نصیر احمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی روز یکشنبه(۲۷ اسد) به صدای امریکا گفته که قربانیان این رویداد باشندگان روستای نیختۀ ولسوالی قره باغ اند.
آقای فقیری افزود که این افراد به سوی شهر غزنی در حرکت بودند که توسط افراد مسلح ناشناس از موتر پایین و مورد حمله قرار میگیرند.
در ماههای گذشته این چندین رویداد مشابه است که در مسیر ولسوالی قره باغ این ولایت به وقوع پیوسته است.
برخی از باشندگان روستای نیختۀ ولسوالی قره باغ، به شهر غزنی آمده و در یک گردهمایی اعتراضی خواستار گرفتاری عاملان این رویداد شدند. محمد باقر رضایی، یکی از بزرگان قومی ولسوالی قره باغ این ولایت گفت: "در یک سال گذشته بالاتر از ۲۰ نفر از باشندهای چندین روستای قره باغ در مسیر راه، هدف حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شده اند. ما از دولت میخواهیم که امنیت مردم تامین کرده تا از چنین حوادث جلویگری کند".
رحیم الله، یکی دیگر از باشندگان دیگر این ولسوالی گفت: "برادر زادهام که محصل پوهنتون بود و برای گذراندن رخصتیها نزد به خانه آمده بود در میان کشته شدگان است. من از مسئولان حکومت محلی غزنی میخواهم که جلو این کشتارها را بگیرند". مسئولیت این رویداد را تا اکنون فرد و گروهی به عهده نگرفته است.