صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمک ۱۲۵ میلیون دالری ایالات متحده به افراد آسیب پذیر در افغانستان

کمک ۱۲۵ میلیون دالری ایالات متحده به افراد آسیب پذیر در افغانستان

ایالات متحده حدود ۱۲۵ میلیون دالر را به افغانهای آسیبپذیر به شمول بیجاشدگان داخلی، سیلابزدگان و عودتکنندگان کمک کرده است.
سفارت ایالات متحده امریکا در کابل با نشر اعلامیهای روز سهشنبه(۲۹ اسد) گفته است که با این کمک، میزان کمکهای بشری این کشور به افغانستان، در سال روان میلادی نزدیک به ۱۹۰ میلیون دالر رسیده است. قرار است کمک مالی ایالات متحده در تهیه مواد ارتزاقی اضطراری، سو تغذیه، آب آشامیدنی، صحت، آمادگی در برابر بحران و کاهش خطر، سرپناه، محافظت، و سایر بخش ها هزینه شود.
ایالات متحده از تمام کشورها خواسته تا كمكهای شان را به درخواست بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان افزایش دهند. سفارت امریکا در اعلامیه گفته است: "حمایت بیشتر جامعه بینالمللی برای تامین نیازمندیهای فوری تعداد زیادی از افغانهای آسیبپذیر ضروری است". این کمک ایالات متحده در حالی صورت میگیرد که بر بنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان، آمار مجموعی بیجاشدگان داخلی در آن کشور به بیش از سه میلیون و ۷۷۸هزار نفر میرسد. برعلاوۀ بیجاشدگان، حدود ۳۰۰هزار برگشتکننده و مهاجری که از سایر کشور ها اخراج شده اند، نیز سبب بلندرفتن آمار نیازمندان افغان شده است.
دفتر امور هماهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) هفتۀ قبل اعلام کرد که تا پایان امسال رقم نیازمندان کمکهای بشری در افغانستان، به حدود یک میلیون نفر خواهند رسید.