صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی صنعت‌کاران از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات‌شان

 نگرانی صنعت‌کاران از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات‌شان نویسنده : محمد امیری

در سالهای اخیر صنایع دستی در کشور رشد چشمگیری داشته است، اما نبود بازار مناسب برای فروش این محصولات از چالشهای اصلی فراروی تولیدکنندگان صنایع دستی در کشور محسوب میشود و این باعث شده است که بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات اقتصادی مواجه شوند.
شماری از  صنعتکاران که در نمایشگاهی در کابل صنایعدستی شان را به نمایش گذاشته بودند با آنکه از این گونه نمایشگاهها استقبال میکند و میگوید که برگزاری چنین نمایشگاهها برای ما یک فرصت است تا از این طریق محصولات خود را به مردم معرفی کنیم؛ اما از نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان شاکی هستند.
فرشته صفری، لباسهای محلی و محصولاتی که از سنگهای قیمتی ساخته شده در به نمایش گذاشته بود، او از نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتش شاکی است و میگوید که محصولاتش در بازارهای داخلی و خارجی فروش آنچنانی ندارد.
خانم صفری از حکومت میخواهد که در قسمت بازاریابی داخلی و خارجی برای محصولات صنایع دستی افغانی با آنها همکاری کند.
روحینا وفا، یکی دیگر از غرفهداران است، او میگوید: یک تیم برای ساخت صنایع دستی که جنبه هنری دارد، کار میکند اما بازار مناسبی برای این محصولات وجود ندارد.
او گفت که اگر برای ما فرصت داده شود و زمینه کار مساعد شود ما میتوانیم چیزهای مثل اینها و بهتر از اینها را بسازیم.
رحیم زریر که قالینهای دستباف را در غرفه خود به نمایش گذاشته بود. او نیز از نبود بازار مناسب برای فروش قالینهایش شکایت دارد.
او گفت که "وضعیت بازار داخلی برای قالینهای دستباف افغانی خوب نیست، چون مردم از این قالینها استفاده نمیکنند. بازار ما پر از قالینهای ایرانی، ترکی و پاکستانی است."
"صنعت قالین" یکی از تولیدات داخلی کشور است که بیش از یک و نیم میلیون تن مشغول به قالین بافی است.
صنعت کاران میگویند رشد کشور به رشد ما بستگی دارد و اگر ما رشد اقتصادی نداشت باشیم کشور هم رشد اقتصادی نخواهد داشت.
آنها از حکومت میخواهند که در قسمت رشد صنایع دستی کشور سرمایه گذاری کند و زمینه فروش مناسب را برای محصولاتشان فراهم کند تا آنها بتوانند محصولاتی بیشتر و با کیفیت بهتر تولید کنند.
حکومت به منظور جلب توجه شهروندان و تشویق صنعتکاران، نمایشگاه پنج روزهای را به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال کشور در هوتل کابل سرینا برگزار کرد.
سید رضا حسینی میثم، مشاور ارشد بودجه و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ به روزنامه افغانستان ما گفت، جشنواره صنایع دستی افغانستان به همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ و هوتل کابل سرینا، به مدت پنج روز ( 27-31) اسد به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال کشور برگزار شده، که در این نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای محلی مختلف افغانستان در قالب پنج زون به نمایش گذاشته شده است.
آقای میثم افزود، مصارف این نمایشگاه به گونه مشترک از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ و هوتل کابل سرینا پرداخت میشود.
احمد حارث نایاب، رییس بخش بازاریابی و فروشات هوتل کابل سرینا به روزنامه افغانستانما گفت: غرفههایی که صنعتکاران صنایعدستیشان را به نمایش گذاشتهاند، از طرف هوتل کابل سرینا به طوری رایگان در اختیارشان قرار داده شده است.