صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفارت آمریکا به شهروندان افغانستان: اسیر رابطه عاشقانه و تجارت آنلاین نشوید

 سفارت آمریکا به شهروندان افغانستان:  اسیر رابطه عاشقانه و تجارت آنلاین نشوید

سفارت آمریکا در کابل از شهروندان افغانستان خواسته که مراقب باشند قربانی کلاهبرداری اینترنتی نشوند.
این نهاد با نشر خبرنامهای در وبسایت و صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که این کلاهبرداران تلاش میکنند تا با "طرح دوستی، رابطه عاشقانه یا تجارت آنلاین" ارتباط برقرار کرده واز این رابطه برای درخواست پول استفاده میکنند.
این سفارت رایجترین نوع کلاهبرداری‌‌ها را عبارت از تماسهای تلفنی، ارسال پیام از طریق شبکههای اجتماعی دانسته و افزوده که طرف مقابل مدعی است که شهروند آمریکا بوده و به عنوان عضوی از نیروهای مسلح آمریکا، پیمانکار نظامی، دیپلمات سفارت آمریکا و یا کارمند یک سازمان بینالمللی در افغانستان مستقر هستند.
در خبرنامه این سفارت آمده که این کلاهبرداران برای قانع کردن قربانیان احتمالی خود، هفتهها یا ماهها وقت صرف میکنند تا رابطه بر قرار شود.
این افراد برای نشان دادن شواهد، از داستانهای جعلی، عکسها و اسامی سربازان واقعی یا مدلهای آنها از وب سایتهای اینترنتی استقاده میکنند و هنگامی که اعتماد قربانی خود را جلب کردند، کلاهبرداران یک "وضعیت نادرست" ایجاد میکنند و از قربانیان درخواست پول میکنند.
سفارت آمریکا افزوده که کلاهبرداران میتوانند بسیار باهوش و فریبنده باشند و داستانهای غمانگیز و قابل قبول روایت کنند که باعث میشود شما برای آنها پول ارسال کنید، پس از دریافت پول، دیگر ناپدید و به پیامها پاسخ نمیدهند.
این نهاد از افغانها خواسته که قبل از ارسال پول بررسی کنند که قربانی کلاهبرداری نشوند.
در این خبرنامه به کاربران توصیه شده که اگر فکر میکنید قربانی کلاهبرداری اینترنتی هستید: پول ارسال نکنید که قابل برگشت نیست. فوری ارتباط را قطع کرده و سعی در حل وفصل اوضاع با کلاهبردار نکنید. اگر احساس تهدید میکنید ، با پولیس محلی خود تماس بگیرید. سعی نکنید شخصاً پول از دسترفتهتان را بازیابی کنید. کلاهبرداری را بیدرنگ گزارش دهید.
همچنین سفارت آمریکا میگوید: قربانیان کلاهبرداری میتوانند شکایت خود را با مرکز شکایت جرائم اینترنتی، مشارکت در بین دفتر تحقیقات فدرال (FBI )، مرکز ملی جنایات قلاده سفید (NW3C ) و دفتر کمک عدالت (BIA ) و همچنین شکایت خود را به کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ثبت کنند.
با افزایش استفاده کنندگان از اینترنت در افغانستان، این شبکه ارتباطی برای افغانها بدون دردسر نبوده است. جرایم سایبری بارها دامن افغانها را گرفته است.
قبل از این یکی از کاربران اینترنتی به بیبیسی گفته بود که توسط یک شهروند خارجی برایم پیام دوستی فرستاده شد، برای آشنایی بیشتر، این شخص او مرا به ارتباط از طریق ایمیل دعوت کرد؛ بعد از روزها ارتباط و صحبت در مورد مسایل شخصی کمکم فضای اعتماد ایجاد شد.
به گفته او ارتباط گسترش یافت و به فضاهای دیگر مجازی همانند وایبر و اسکایپ رسید.
این کاربر افغان میگوید: به مرور زمان طرف مقابل اطلاعات شخصیاش را در اختیارم قرار داد و از من هم اطلاعات شخصی گرفت.
او میافزاید بعد از مدتی که فضای اعتماد دروغین به وجود آمده بود، این کاربر ناشناس رفتار خود را تغییر داد و تهدید کرد که برای نشر نکردن معلومات شخصیام برای دوستان مشترکی که در فیسبوک پیدا کرده بودیم، به او پول پرداخت کنم. این کاربر افغان مجبور میشود که برای جلوگیری از نشر اطلاعات شخصیاش توسط کاربر ناشناس به او پول بدهد.او بعدا تمام حسابهای اینترنتی خود را غیر فعال میکند.