صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره ملی احصائیه و معلومات مرکز ویژه تایید تذکره را ایجاد کرد

 اداره ملی احصائیه و معلومات مرکز ویژه تایید تذکره را  ایجاد کرد

اداره ملی احصائیه و معلومات گفته یک مرکز ویژه را برای تایید تذکرههای کاغذی ایجاد کرده است. این مرکز جدید ۸۰ کارمند دارد که میتواند روزانه تا دو هزار تذکره کاغذی را در این مرکز تایید کند.
احمد جاوید رسولی، رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات روز شنبه (دوم سنبله) در کنفرانس خبری گفت این مرکز در نزدیکی ریاست پاسپورت در ناحیه سوم شهر کابل ایجاد شده است.
هنوز بیشتر تذکرهها درافغانستان به صورت ورقی و کاغذی صادر می شود که به دلیل پایین بودن ضریب امنیتی آنها امکان جعل و تقلب وجود دارد. دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تذکرهها، دارندگان آنها را تایید مجدد میکند.
تایید مجدد تذکرههای کاغذی قبل از این زمان میگرفت و هدف از ایجاد این مرکز "سرعت، سهولت و شفافیت" در روند خدمات به شهروندان اعلام شده است.
آقای رسولی افزوده است که تمام کتابهای ثبت احوال نفوس در کشور دیجتالی شده که این موضوع زمان تایید تذکره را کم میکند.
براساس اعلام اداره ملی احصائیه و معلومات، روند قبلی تایید تذکره برای شهروندان "طاقت فرسا" بوده و در این خصوص این نهاد گفته که روند جدید، فساد اداری و کمیشنکاری" را نیز از بین میبرد.
قبل از این تذکرههای کاغذی جمعآوری و برای تایید با کتابهایی که در آرشیو وجود داشت تطابق داده میشد. این روند زمانگیر بود ولی اکنون با بازگشایی مرکز جدید انتظار میرود که مشکلات شهروندان کمتر شود. آقای رسولی افزود که دو الی دو هزار و پنجصد تذکره روزانه در این مرکز تایید خواهد شد.
او درباره آمار کسانی که تذکره کاغذی گرفته افزود که به نظر میرسد که حدود ۲۵ میلیون نفر در کشور تذکره کاغذی گرفته باشند.
افغانستان در سال ۱۳۹۷ توزیع تذکره الکترونیک را آغاز کرد و تاکنون فقط اندکی بیشتر از ۲۰۵ هزار نفر تذکره الکترونیکی دریافت کردهاند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، با این روند مخالفت کرده و گفته بود که توزیع تذکرههای الکترونیک به عنوان یک قضیه کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر میباشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید." ریاست اجرائیه خواهان تعلیق توزیع این شناسنامهها شده بود.