صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نهمین دور گفتگوهای دوحه ؛ طالبان گفتگو با امریکا روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان را رد کرد

 نهمین دور گفتگوهای دوحه ؛ طالبان گفتگو با امریکا روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان را رد کرد

شبکه الجزیره گزارش داده بود که گروه طالبان و امریکا در نهمین دور گفتگوهای شان در دوحه، پایتخت قطر، روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان، توافق کردهاند. اما طالبان این گزارش را رد کرد.
سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان دیروز (شنبه، دوم سنبله) در صفحه تویتر خود نوشت که "کدام خبرهایی که در مورد توافق روی حکومت موقت در رسانهها نشر میشود، حقیقت ندارد."
شبکه خبری الجزیره در گزارشی به نقل از منابعی نوشته بود که امریکا و طالبان در نهمین دور مذاکرات شان، روی ایجاد حکومت موقت به مدت 14 ماه در افغانستان، توافق کردهاند.
در این گزارش همچنان گفته شده بود که بحث روی ادامه کمکهای امریکا به «حکومت کابل» در دوران حکومت انتقالی ادامه دارد که طالبان مخالف این کمکها است.
این منابع تأکید کرده بودند که فضای گفتوگوها بین دو طرف مثبت بوده و انتظار میرود که در این دور گفتگوها دو طرف به یک توافق نهایی دست یابند. مقامات امریکایی و حکومت افغانستان تاکنون در مورد این گزارش شبکه خبری الجزیره واکنشی نشان ندادهاند، اما پیش از این، حکومت افغانستان به شدت ایجاد حکومت موقت را رد کرده است.
در روزهای گذشته نهمین دور مذاکرات میان زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان و هیأت گروه طالبان آغاز شد. در این مذاکرات جنرال استکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و امریکایی نیز حضور دارد.
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در یک جدول زمان بندی شده 9 ماهه، از خواستهای جدی طالبان است و تاکنون روشن نیست که در این مورد توافق واضح صورت گرفته است یا خیر.
در هشتمین دور گفتگوهای طالبان و امریکا، گفته میشد که توافقنامه ابتدایی بین دو طرف امضا میشود، اما در پایان آن، آنها اعلام کردند که باید با رهبران شان برای برداشتن گامهای بعدی، مشوره کنند.
گفته میشود توافق نامه ابتدایی امریکا و طالبان، زمینه ساز گفتگوی مستقیم حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود. وزارت دولت در امور صلح اعلام کرده که هیأت مذاکره کننده صلح افغانستان تشکیل شده است. اما تاکنون نام و مشخصات اعضای این هیأت اعلام نشده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، پنجشنبه شب در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون خصوصی "طلوع نیوز" گفت که نام اعضای هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان زمانی اعلام خواهد شد که گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان آغاز شود.

شبکه الجزیره گزارش داده بود که گروه طالبان و امریکا در نهمین دور گفتگوهای شان در دوحه، پایتخت قطر، روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان، توافق کردهاند. اما طالبان این گزارش را رد کرد.
سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان دیروز (شنبه، دوم سنبله) در صفحه تویتر خود نوشت که "کدام خبرهایی که در مورد توافق روی حکومت موقت در رسانهها نشر میشود، حقیقت ندارد."
شبکه خبری الجزیره در گزارشی به نقل از منابعی نوشته بود که امریکا و طالبان در نهمین دور مذاکرات شان، روی ایجاد حکومت موقت به مدت 14 ماه در افغانستان، توافق کردهاند.
در این گزارش همچنان گفته شده بود که بحث روی ادامه کمکهای امریکا به «حکومت کابل» در دوران حکومت انتقالی ادامه دارد که طالبان مخالف این کمکها است.
این منابع تأکید کرده بودند که فضای گفتوگوها بین دو طرف مثبت بوده و انتظار میرود که در این دور گفتگوها دو طرف به یک توافق نهایی دست یابند. مقامات امریکایی و حکومت افغانستان تاکنون در مورد این گزارش شبکه خبری الجزیره واکنشی نشان ندادهاند، اما پیش از این، حکومت افغانستان به شدت ایجاد حکومت موقت را رد کرده است.
در روزهای گذشته نهمین دور مذاکرات میان زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان و هیأت گروه طالبان آغاز شد. در این مذاکرات جنرال استکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و امریکایی نیز حضور دارد.
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در یک جدول زمان بندی شده 9 ماهه، از خواستهای جدی طالبان است و تاکنون روشن نیست که در این مورد توافق واضح صورت گرفته است یا خیر.
در هشتمین دور گفتگوهای طالبان و امریکا، گفته میشد که توافقنامه ابتدایی بین دو طرف امضا میشود، اما در پایان آن، آنها اعلام کردند که باید با رهبران شان برای برداشتن گامهای بعدی، مشوره کنند.
گفته میشود توافق نامه ابتدایی امریکا و طالبان، زمینه ساز گفتگوی مستقیم حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود. وزارت دولت در امور صلح اعلام کرده که هیأت مذاکره کننده صلح افغانستان تشکیل شده است. اما تاکنون نام و مشخصات اعضای این هیأت اعلام نشده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، پنجشنبه شب در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون خصوصی "طلوع نیوز" گفت که نام اعضای هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان زمانی اعلام خواهد شد که گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان آغاز شود.