صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر دفاع بریتانیا در سفر به کابل: مهارت‌های نیروهای امنیتی افغانستان را بالا می‌بریم

 وزیر دفاع بریتانیا در سفر به کابل:  مهارت‌های نیروهای امنیتی افغانستان را بالا می‌بریم

وزیر دفاع بریتانیا در سفر به کابل با حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور دیدار و بر ادامه همکاری کشورش در راستای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، تاکید کرده است.
دفتر شورای امنیت ملی با نشر اعلامیهای میگوید که گوین ویلیامسون وزیر دفاع دولت شاهی بریتانیا صبح دیروز (یکشنبه، 10، سنبله) با آقای محب دیدار کرده است.
در این دیدار دو طرف روی ظرفیتها و آمادگیهای جنگی نیروهای امنیتی افغان در مبارزه در برابر تروریزم صحبت کردند.
آقای گوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا از قربانیهای نیرویهای افغان در کار مبارزه در برابر تروریزم ستایش کرده و از همکاریهای کشورش در این راستا اطمینان داده است.
او گفته که بریتانیا تلاش میکند تا ظرفیتهای نیروهای افغان به خصوص نیروهای هوایی افغان را بالا ببرد. به گفته او، کشورش آماده است تا در قسمت کمکهای پیشرفته طبی نیروهای افغان را همکاری کند.
وزیر دفاع بریتانیا گفته که مردم بریتانیا زمانی در شهرها و کوچههای این کشور احساس امنیت کامل میکنند، که در افغانستان امنیت کامل محسوس باشد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور نیز گفته که حکومت افغانستان متعهد است تا امنیت و ثبات را در کشور تامین کند.
آقای محب گفت: "ما نمیخواهیم تا نسلهای آینده افغانستان در جنگ و تنش زندگی نکنند و برای رسیدن به این هدف از هر فرصتی ممکن استفاده خواهیم کرد تا به جنگ و آدم کشی در کشور خاتمه ببخشیم."
او همچنین در دیدار با وزیر دفاع بریتانیا، برنامههای حکومت افغانستان برای بالا بردن مهارتهای نیروهای افغان را مختصراً تشریح کرده است.
گفتنی است که بریتانیا از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است و در 19 سال گذشته هم در راستای باز سازی و امنیت به افغانستان کمکهای زیادی کرده است.