صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ: قضیه لت‌وکوب سرپرست وزارت حج و اوقاف بررسی می‌شود

ارگ:  قضیه لت‌وکوب سرپرست وزارت حج و اوقاف بررسی می‌شود

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده اند که قضیه لتوکوب عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف به صورت جدی پیگیری میشود.
عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف مدعی است که پس از ادای نماز جمعه در داخل ارگ، ملاتره خیل محمدی و برادرانش به وی فحش و ناسزا دادند و سپس او را مورد حمله فزیکی قرار دادهاند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه 16 سنبله در توییترش نوشت که "موضوع چگونگي برخورد با سرپرست وزارت حج و اوقاف به گونهاي جدي تعقيب و اقدامات لازم صورت ميگيرد."
عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف میگوید که "بعد از نماز، کاکر صاحب -رئیس دفتر رئیس جمهوری- برایم گفت که جناب وزیر صاحب من و ملاترخیل همراه شما کار داریم، ملاترخیل به جای این که کارش را بگوید به دشنام شروع کرد، وقتی میخواستم که ترک مجلس کنم، دستم را گرفت و گفت بنشین و دست اندازی کرد، وقتی از دروازه مسجد بیرون شدم هر چهار برادرش آمدند و دشنام دادند و دست به عمل فزیکی زدند."
سرپرست وزارت حج و اوقاف گفته که نامهای را به رئیس جمهوری فرستاده و در آن خواهان محاکمه ملاتره خیل و برادرانش شده است.
آقای منیب افزود، اگر حکومت و نهادهای عدلی به موضوع لتوکوب وی رسیدگی نکند، خودش دست به کار خواهد شد.
وی میگوید که با مولوی تره خیل هیچ خصومت شخصی ندارد اما در جریان پروسه حج ملاتره خیل خواهان سهمیه فوق العاده برای دوستان و نزدیکانش بود که این خواست او را نپذیرفته بود.
ملا تره خیل محمدی، یکی از نمایندگان ولسی جرگه در دور شانزدهم بود. او در دور هفدهم پس از شکایات مردم از فهرست نامزدان توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی حذف شد.
اما دو برادر او، شاه وزیر ترهخیل و حاجی خان محمدی به مجلس راه یافتند.