صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی شد

احمد ضیا سراج  سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی  شد

محمد اشرف غنی، رئیسجمهور کشور احمد ضیا سراج را به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی تعیین کرد. آقای سراج پیش از این معاون عملیاتی این اداره بود.
آقای سراج سرپرستی این اداره را پس از استعفای معصوم استانکزی از ریاست امنیت ملی به عهده گرفت. آقای استانکزی در ۱۴ سنبله پس از عملیات نیروهای "قطعه ۰۲" امنیت ملی در جلال آباد که در نتیجه آن چهار نفر از اعضای یک خانواده کشته شدند، استعفا داد.
سرپرست ریاست امنیت ملی در سخنرانیاش گفت تعهد میسپارد که "برای برآورده ساختن توقعات مردم کشور و رهبری حکومت" تلاش خواهد کرد.
در مراسم معرفی سرپرست این ریاست در کابل، رئیس جمهور از نیروهای امنیتی تشکر کرد و گفت: "وظیفه قوای امنیتی و دفاعی کشور در روزهای آینده این است که زمینه برگزاری یک انتخابات سرتاسری، شفاف و افغانستان شمول را فراهم نمایند."
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در شش میزان برگزار شود.
رئیسجمهور همچنین به روند صلح اشاره کرد و گفت مالک، طراح و عملیکننده صلح افغانها است.
روز شنبه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که برنامه دیدارش با رهبران طالبان را لغو و مذاکرات صلح با این گروه را متوقف کرده است. گروه طالبان به ادامه جنگ تاکید کرد و گفت در این تصمیم آقای ترامپ "بیشتر از همه به ضرر آمریکا تمام خواهد شد".
رئیس جمهور کشور در مراسم معرفی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت:"از من هرگونه قربانی میخواهید حاضرم، اما جمهوریت افغانستان قابل معامله نیست و همچنین قانون اساسی و حقوق اساسی زنان و مردان این سرزمین قابل معامله نمیباشند."