صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌جمهور : هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع برگزاری انتخابات شود

 رئیس‌جمهور : هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع برگزاری انتخابات شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور یک بار دیگر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت که هیچ بدیلی برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرتی مانع برگزاری آن نمیتواند شود.
آقای غنی که به مناسبت روز دهم محرم (عاشورا) 19 سنبله در کابل سخنرانی میکرد، گفت که "بار بار به برگزاری به موقع انتخابات تاکید کرده بودم، اکنون نیز یادآور میشوم که انتخابات به حیث دستور قانون اساسی در وقت معین آن برگزار خواهد شد."
رئیس جمهوری همچنین بر نوعیت نظام نیز تاکید کرد و گفت که "جمهوریت به حیث خط سرخ من قرار دارد. اگر مانند امام حسین تنها بمانم، باز هم سر جمهوریت ایستاد میشوم."
آقای غنی در این مراسم به موضوع صلح با گروه طالبان اشاره کرد و گفت که "صلح بر اساس نقشه راه که مردم در جرگه مشورتی صلح تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی تعقیب میشود."
او افزود، صلح باعزت که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغانها باشد، خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزو هستیم.
در این مراسم سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری نیز گفت که پیام عاشورا و قیام امام حسین (ع) خود عین سیاست است و نمیتوان نهضت کربلا را از سیاست جدا کرد.
آقای دانش گفت که یکی از پیامهایی که میشود از قیام عاشورا گرفت، جلوگیری از میراثی شدن خلافت و مبارزه با تئوری قهر و غلبه است.
معاون دوم رئیس جمهوری افزود، تأکید امام بر حفظ ماهیت اصلی دیانت اسلام و ارزش های بنیادی نهضت پیامبر و جلوگیری از تحریف دین و احیای سیره خلفای راشدین است در مورد میراثی ساختن خلافت و تبدیل کردن آن به سلطنت و امارت که از سوی معاویه بنیاد گذاشته شد. معاویه آن را بر خلاف سیره خلفای راشدین و بر خلاف پیمانی که با امام حسن بسته بود موروثی ساخت و به پسرش یزید انتقال داد و اما یزید میخواست این سلطنت و امارت موروثی را با زور و تغلب و از راه قهر و غلبه بر همه جامعه تحمیل کند. اما امام حسین آن را نپذیرفت.
آقای دانش علاوه کرد، امروز هم عدهای تروریست میخواهند «امارت» را با جنایت و کشتار و انتحار بر مردم افغانستان تحمیل کنند و «جمهوریت» را که ممثل اراده آزاد و رأی و انتخاب مردم است سقوط دهند و این چیزی است که مردم افغانستان با اقتدا به امام حسین هرگز آن را نخواهند پذیرفت.
به گفته آقای دانش، از قیام عاشورا همچنین میتوان، عزت و حریت، پرهیز از جنگ و خشونت، رعایت اصول و ارزشها و تأکید بر انتخاب آگاهانه، تأمین عدالت و دفاع از حقوق مردم و جایگاه و نقش زن در سیاست و اجتماع را آموخت.
گفتنی است که مراسم عزاداری روز دهم محرم (عاشورا) با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، برخی از اعضای کابینه، اعضای مجلس و شهروندان در کابل برگزار شد. در این مراسم، رئیس جمهور و معاون دومش در وصف شجاعت و ایمانداری امام حسین (ع) نیز سخنانی را ایراد کردند.