صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان در میدان وردک مانع رفتن دختران به مکتب می‌شوند

طالبان در میدان وردک مانع رفتن دختران به مکتب می‌شوند

ریاست معارف ولایت میدان وردک میگوید که گسترش ناامنیها و افزایش حملات طالبان در این ولایت، بیش از ۵۰ درصد دختران دانش آموز را از رفتن به مکتب محروم ساخته است.
به گفته مقامهای محلی پیشتر دختران در این ولایت پس از صنف شش مکتب را ترک میکنند.
طیب منصور، رییس معارف ولایت میدان وردک روز جمعه (۲۲ سنبله) به صدای امریکا گفته که: "تشدید جنگ منجر به این شده که در بعضی نقاط مکاتب زیر تهدید باشند و در بعضی مکاتب ما که در ساحات زیر کنترول طالبان اند دختران از دورۀ لیسه از سوی طالبان منع شده و به مکتب رفته نمیتوانند."
آقای منصور افزوده که آمار دقیق دختران دانش آموز که به دلیل ناامنی و تهدیدات طالبان از مکتب محروم شدند مشخص نیست.
مسئولان این ولایت گفته اند که دختران دانش آموز در این ولایت تنها از صنف اول تا صنف شش از سوی طالبان اجازه دارند که به مکتب بروند و پس از آن به دلیل تهدیدات طالبان و محدودیتهای خانودگی از آموزش باز میمانند. در سطح ولایت میدان وردک ۴۸۴ باب مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه هم اکنون به روی دانش آموزان باز است که حدود ۱۴۸ هزار دانش آموز دختر و پسر در آن آموزش میبینند.
بر اساس آمار ریاست معارف میدان وردک، تنها حدود ۴۰ هزار این دانش آموزان را دختران تشکیل میدهند.
ریاست معارف میدان وردک میگوید که در کنار ممانعت دانش آموزان دختر از دورۀ لیسه توسط طالبان، معلمان زن نیز در ساحات تحت کنترول این گروه از تدریس منع شده اند.
در همین حال، شورای ولایتی میدان وردک وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده عنوان کرده و میگوید که در بیش از ده سال اخیر در ولسوالیهای سیدآباد، نرخ، چک، جغتو و برخی ولسوالیهای ناامن دیگر این ولایت، هیچ دختری از مکتب فارغ نشده است.
احمد جعفری، یکی از اعضای شورای ولایتی میدان وردک گفته که: "این وضعیت نگران کننده است. در ساحات تحت کنترول طالبان مثلأ ولسوالیهای نرخ، جغتو، چک و سید آباد که طالبان حضور گسترده داشته ما فارغ صنف دوازده از دختران نداشتیم."
با آنکه گروه طالبان هنوز در این باره به رسانهها چیزی نگفته اند، اما باشندگان محل در میدان وردک میگویند که "جنگجویان این گروه مخالف رفتن دختران به مکتب اند و این کار را خلاف شریعت اسلامی میدانند."