صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: در هفته گذشته بیش از هزار عضو طالبان کشته شده اند

رئیس جمهور: در هفته گذشته بیش از هزار عضو طالبان کشته شده اند

رئیس جمهور غنی میگوید که نیروهای امنیتی طی هفته گذشته، حدود دو هزار تن از اعضای طالبان را به قتل رسانده اند. او این مطلب را دیروز (جمعه، 22 سنبله) در یک همایش انتخاباتی تیم دولت ساز در تالار لویه جرگه در کابل بیان داشت.
وی افزود: "از کشتن و خونریزی خوش نیستم؛ اما امروز این شمار تلفات را با شما شریک میکنم تا مسئولین طالبان متوجه شوند، در هفته گذشته بيشتر از هزار تن از طالبان کشته شده اند که شمار بیشتر شان به دو هزار می رسد. مسئولیت قتل آنان به عهده مسئولین سیاسی طالبان است؛ ما به مناسبت عید سال گذشته آتش بس اعلام کردیم، که اگر این آتش بس را قبول میکردند، این طالبان کشته شده، به این روز نمی رسیدند."
آقای غنی همچنین گفت که معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، بخاطر قتل افراد ملکی در ننگرهار، از وظیفه سبک دوش شد.
وی در این مورد افزود: "شما دیدید که بخاطر تلفات افراد ملکی، ما رئیس عمومی امنیت ملی را ظرف دو دقیقه از وظیفه برکنار کردیم؛ زیرا که براى شان گفته بوديم که اگر از سوی قطعات امنیت ملی تلفات ملکى وارد شود؛ راه من جدا خواهد شد، اما مى بينيد که عامل تلفات هر روزه افراد ملکی، کییست؟"
حکومت افغانستان بارها طالبان را متهم به سپرانسانی قراردادن غیرنظامیان و همچنان آسیب رساندن به غیرنظامیان در حملات تروریستی کرده است. حکومت همچنین از نهادهای بینالمللی و جامعه جهانی خواسته که عملکرد طالبان را علیه غیرنظامیان جدی بگیرند و بر این گروه فشار وارد کنند تا از کشتار غیرنظامیان دست بردارند.