صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شش میلیون نهال جلغوزه و 3.5 میلیون نهال پسته در سال جاری غرس شده است

شش میلیون نهال جلغوزه و 3.5 میلیون نهال پسته  در سال جاری غرس شده است

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، میگوید که توجه حکومت به جنگلداری باعث شده است که در سال جاری، 6 میلیون نهال جلغوزه و 3.5 میلیون نهال پسته در سراسر کشور غرس شود. اداره امور ریاست جمهوری به منظور تشویق درخت کاری، "نشست ملی توسعه تولیدات و صادرات جلغوزه و پسته افغانستان به بازارهای جهانی" را، روز پنجشنبه 21 سنبله با حضور مقامهای دولتی، روسای اتاق تجارت، متخصصین پسته وجلغوزه، باغداران و سرمایه گذاران، در کابل برگزار کرد. حشمت الله غفوری، معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری در این نشست گفت که وزارت زراعت در سال جاری ۶.۶ میلیون نهال جلغوزه و ۳.۵ میلیون نهال پسته غرس کرده است.
آقای غفوری همچنین افزود که سال گذشته از جنگلات جلغوزه افغانستان بیش از ۲۳ هزار تن محصول به دست آمده است.
افزون بر جلغوزه، پسته نیز از محصولات عمده زراعتی در کشور به شمار میرود و در حال حاضر در شمال کشور در ۱۱ ولایت به شمول هرات کشت می شود.
وزارت زارعت میگوید که هم اکنون ۳۵۷۱ هکتار جنگل پسته در این ولایتها موجود است و سال گذشته بیش از ۲۵ هزار تن از این جنگلات محصول به دست آمده است.
غفوری همچنین گفت وزارت زراعت بزرگترین باغ پسته در زمینی به مساحت ۳۰ هزار هکتار را در آینده نزدیک در هرات ایجاد میکند و همچنان قرار است ۱۰ هزار هکتار باغ پسته در دیگر ولایتها نیز تاسیس شود.
به گفته معین وزارت زراعت و مالداری، جنگلات جلغوزه در ۹ ولایت افغانستان وجود دارد و تااکنون ۴۴ هزار هکتار زمین تحت پوشش قرار گرفته است.
آقای غفوری گفت که از 23 هزار تُن جلغوزهای که از جنگلات کشور به دست میآید حدود 1600 تُن آن به شکل قانونی به کشورهای چین، هند، پاکستان و امارات صادر میشود؛ اما متباقی 21 هزار تُن دیگر آن به شکل قاچاق صادر میشود که عاید آن به خزانه دولت سرازیر نمیشود.
به گفته او، این وزارت در سال آینده 150 هزار جریب زمین را در ولایت هرات باغ تجارتی پسته درست خواهد کرد.
او همچنین، قطع جنگلات پسته و جلغوزه به خاطر تامین سوخت، تبدیل جنگلات به زمین زراعتی، عدم همکاری نهادهای ذیربط و قاچاق جنگلات را از مشکلات عمده وزارت زراعت خواند.
خان ولی بشرمل، معاون تخنیکی اداره امور با تأکید بر ضرورت مشارکت بین مردم و حکومت افزود که نیاز است تا میزان تولیدات پسته در شمال و جلغوزه در جنوب کشور، انکشاف داده شود.
آقای بشرمل در این نشست همچنین بر سر احیای جنگلات پسته و جلغوزه، ایجاد جنگلات تازه، جمعآوری و بسته بندی معیاری و صادرات این دو محصول به بازارهای جهانی، بحث صورت گرفت.
در همین حال اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین وزارت صنعت و تجارت با اشاره به افزایش میزان صادرات گفت که صادرات افغانستان در ۴ سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته است.
او افزود که جلغوزه، پسته و زعفران از اقلام مهم صادراتی کشور است و در حال حاضر از ۱۶ کشور جهان تقاضا برای خرید جلغوزه وجود دارد.
آقای عبدالرحیمزی گفت که وزارت صنعت و تجارت در تلاش آن است تا گراف صادرات افغانستان افزایش یابد و تا ختم سال روان میزان مجموعی صادرات به حدود یک میلیارد دالر برسد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این نشست با سپاسگزاری از توجه رییس جمهوری به سکتور خصوصی گفت وعدههایی که از سوی رییس جمهور به این سکتور صورت گرفته بود، به ویژه در بخش تولیدات داخلی عملی شده است.
او به نمایندگی از سکتور خصوصی اطمینان داد که در زمینه افزایش میزان تولید، پروسس و صادرات محصولات داخلی تلاش صورت میگیرد. معاونان والیهای ولایتهای هرات، ننگرهار و خوست در این نشست زمینه برای احیا و ایجاد جنگلات پسته و جلغوزه در شمال و جنوب کشور را مهیا دانسته، اما خواهان زمینهسازی برای ایجاد فابریکههای معیاری پروسس و بستهبندی به این دو محصول با ارزش شدند.