صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان دلایل عدم آغاز کار بسیاری از پروژه‌های انکشافی را بررسی می‌کند

 مجلس نمایندگان دلایل عدم آغاز کار بسیاری از پروژه‌های انکشافی را بررسی می‌کند

نمایندگان مجلس میگویند که دلایل عدم آغاز کار بسیاری از پروژههای انکشافی به ویژه در مناطق دور دست کشور را بررسی میکنند.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه (23 سبنله) این مجلس گفت که عدم تطبیق پروژههای انکشافی به هیچ صورت مورد قبول نیست.
آقای رحمانی به کمیسیون مالی و بودجه مجلس هدایت داد تا گزارش تطبیق پروژههای انکشافی را ترتیب و به نشست عمومی ارائه کند.
او همچنین گفت که کمیسیون مالی و بودجه مجلس باید نهادهای تطبیق کننده پروژههای انکشافی را مورد بازپرس جدی قرار دهد.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس میگوید با آنکه مدت زمان محدود برای تطبیق پروژههای انکشافی باقی مانده است؛ اما هنوز هم کار عملی بسیاری از پروژهها به ویژه در مناطق دور دست و دهات کشور آغاز نشده است.
شاهگل رضایی یک عضو مجلس گفت: "با گذشت 9 ماه از سال مالی جاری هنوز هم کار عملی بسیاری از پروژههای انکشافی در مناطق دور افتاده کشور آغاز نشده است؛ معلوم نیست که نهادهای بودجهای در سه ماه باقی مانده چه کاری انجام خواهند داد."
خانم رضایی افزود که واحدهای بودجهای و تطبیق کننده پروژههای انکشافی ضعیف عمل کرده و در مصرف بودجه انکشافی کوتاه آمدهاند. به گفته او، مجلس نیز در امر نظارت از تطبیق بودجه انکشافی کارنامه خوبی ندارد.
نمایندگان مجلس  عدم مصرف بودجههای انکشافی را یکی از عوامل افزایش فقر و بیکاری در کشور خوانده و تاکید دارند که بودجه انکشافی برای رشد اقتصادی مردم در نظر گرفته میشود و این بودجه به مصرف برسد. این در حالی است که سال مالی جاری به تاریخ آخر ماه قوس یعنی بیشتر از سه ماه دیگر به پایان میرسد.
عدم مصرف بودجه پروژههای انکشافی یکی از مشکلات واحدهای بودجهای است که از 17 سال به اینسو وجود دارد. نبود ظرفیت از دلایل اصلی این مشکل است.
به همین دلیل، بودجه بسیاری از پروژههای انکشافی در سند کنونی بودجه نیز از چندین سال به شکل انتقالی گنجانیده شده است.