صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلیب سرخ فعالیت خود را در افغانستان از سر گرفت

 صلیب سرخ فعالیت خود را در افغانستان از سر گرفت

دفتر نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان اعلام کرد که فعالیتهایش را پس از حدود شش ماه توقف از سر میگیرد.
این سازمان گفته پس از گفتوگو با نمایندگان طالبان در دوحه در مورد فعالیتهای این کمیته در افغانستان به تفاهم مشترک با این گروه دست یافته است.
در حمل سال جاری، گروه طالبان با انتشار اعلامیهای فعالیت کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمان جهانی صحت را در مناطق تحت کنترلش در افغانستان ممنوع اعلام کرد. صلیب سرخ بعد از آن اعلام کرد که به دنبال تهدید طالبان، تمام فعالیتهایش را در سراسر افغانستان متوقف میکند.
شری خوان پیدرو، رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته که در گفتوگو با طالبان، دو طرف به توافق رسیدند که این کمیته به فعالیتهای بیطرفانه و غیر جانبدارانه خود در افغانستان ادامه دهد.
او افزوده که این سازمان از ضمانتهای امنیتی توسط طالبان استقبال کرده و این کار کمیته صلیب سرخ را قادر میسازد تا به مردم متاثر از درگیریها کمک کند.
گروه طالبان نیز صبح روز یکشنبه ( ۲۴ سنبله) اعلام کرد که به این سازمان دوباره اجازه فعالیت در مناطق تحت کنترل خودش را خواهد داد. در خبرنامه این گروه آمده که قبل از این طالبان در مورد "کمیت و کیفیت فعالیتهای این کمیته در افغانستان ملاحظاتی داشت" و به این دلیل محدودیت بر فعالیت صلیب سرخ وضع شده بود.
این گروه افزوده که به جنگجویانش هدایت داده که زمینه فعالیت این کمیته را در افغانستان فراهم ساخته و به حفاظت کارمندان و اجناس این اداره توجه نمایند.
همچنین چند ماه پس از تهدید طالبان رئیس عمومی صلیب سرخ در اویل تابستان امسال در دیدار از افغانستان گفت که فعالیت این سازمان در افغانستان یکی از اولویتهای کاری آن است، کمکها و فعالیتهای این نهاد در افغانستان علیرغم چالشهای امنیتی ادامه خواهد یافت.
قبل از آن گروه طالبان در بیانیهای که به رسانهها فرستاد ، گفته بود که کمیته بینالمللی صلیب سرخ به تعهداتش با این گروه درست عمل نکرده و بخش واکسین سازمان جهانی صحت( WHO ) هم "فعالیتهای مشکوک" انجام میدهد. طالبان افزوده بود، به این دلیل تا اطلاع ثانوی، امنیت کارمندان این نهاد را در افغانستان تضمین نمیکنند.
پیش از این نیز کمیته بینالمللی صلیب سرخ به دلیل شرایط نامناسب امنیتی بارها خدماتش را در مناطقی از افغانستان محدود کرده بود. این نهاد در ماه دلو سال ۱۳۹۵ پس از تیرباران شدن کارمندانش در ولایت جوزجان در شمال کشور، فعالیتش را به تعلیق در آورده بود.
براساس گزارش این کمیته در سال ۲۰۱۸ میلادی ۹۱ مورد حمله به کارمندان صحی در ۲۱ ولایت افغانستان انجام شده است.