صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدهزار سرباز امنیت انتخابات ریاست جمهوری را تأمین می‌کنند

صدهزار سرباز امنیت انتخابات ریاست جمهوری را  تأمین می‌کنند

مسئولان وزارت امور داخله میگویند که صد هزار نیروی امنیتی آماده تامین امنیت روز انتخابات ریاست جمهوری هستند.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله روز یکشنبه 24 سنبله به رسانهها گفت که برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، در حدود 72 هزار سرباز موظف شده و ۳۰ هزار سرباز دیگر آماده خواهند شد تا در صورت ضرورت اجرای وظیفه کنند.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، ۴۹۴۲ مرکز رای دهی در سراسر کشور برای انتخابات ریاست جمهوری فعال هستند تا شهروندان رای خود را استفاده کنند.
این آمادگی در حالی مطرح میشود که گروه شورشی طالبان پیش از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری تهدید کرده بود که هر گونه تجمع انتخاباتی را مورد هدف قرار میدهد. در آن زمان نهادهای امنیتی اطمینان داده بودند که برای تامین امنیت کارزارهای انتخاباتی تلاش میکنند.
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، شش اسد سال جاری (1398) شروع شد و حدود ده روز دیگر به پایان این مبارزات باقی مانده است. تاکنون گزارشی از حمله گروه شورشی طالبان به کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری، منتشر نشده است.
گفتنی است که در مدت زمانی که مبارزات انتخاباتی جریان داشت، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، چندین ولسوالی را از کنترول شورشیان خارج کرده است.
اکنون وزارت دفاع ملی میگوید که در همین اواخر شماری از ولسوالیها از کنترول طالبان خارج شده است و ممکن در آن ولسوالی ها نیز زمینه رای دهی مساعد شود.
در انتخابات سال ۲۰۱۴ در سراسر کشور ۶۷۷۵ مرکز راهی دهی فعال بود اما در انتخابات سال جاری، به دلیل ناامنی به ۴۹۴۲ مرکز کاهش یافته است.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۱ میلیون ۳۰۰ هزار برگه رای دهی را چاپ کرده است. بر اساس معلومات این کمیسیون، بیش از نه میلیون و ۶۰۰ هزار رایدهنده ثبت نام کردهاند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری، شش میزان سال جاری برگزار شود. علاوه بر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت، 15 تن دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد هستند.