صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: علما زنان را به رای‌دهی تشویق کنند

کمیسیون انتخابات:  علما زنان را به رای‌دهی تشویق کنند

کمیسیون مستقل انتخابات در یک فراخوان سراسری، از علما و امامان مساجد خواسته که از مردم، به ویژه زنان بخواهند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
این فراخوان را پس از آن منتشر میشود که در انتخابات ریاست جمهوری، عکسبرداری توسط دستگاه بایومتریک از تمام رایدهندگان اجباری اعلام شد. گفته میشود که برخی از زنان افغان نمیخواهند در روز انتخابات از آنها عکس گرفته شود و قانون جدید ممکن است باعث کاهش مشارکت زنان شود.
مقامها در کمیسیون انتخابات میگویند که در ولایتها نیز از علما خواسته شده که مردم را به مشارکت بیشتر در انتخابات تشویق کنند.
حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات میگوید امامان مساجد و علما جایگاه خاصی در میان مردم دارند و میتواند به مشارکت مردم در انتخابات کمک کنند.
خانم نورستانی گفت مخالفتهایی هم برای مختل کردن انتخابات و عدم مشارکت مردم از سوی گروههای مخالف دولت جریان دارد.
گروه طالبان اعلام کرده است که برای مختل کردن انتخابات تمام تلاش خود را به خرج خواهد داد
نهادهای ناظر بر انتخابات معتقدند که چالشها در برابر مشارکت مردم در انتخاب زیاد و در این میان برای زنان بیشتر است.
سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عالانه افغانستان (فیفا) میگوید که اجباری کردن عکس از زنان در روز انتخابات ممکن است به این چالشها بیفزاید.
در جامعه سنتی افغانستان عمدتا مردان خانواده تصمیمگیرنده امور خانوادگی هستند. این روند حتی در مواردی در انتخاب رای زنان در انتخابات نیز صادق است.
مونسه مبارز، یکی از ساکنان ولایت تخار در شمال شرق کشور میگوید که برخی زنان استقلال لازم را نداشته و تحت تاثیر مردان خانواده به نامزد دلخواه مردان رای خواهند داد. به گفته او اجباری ساختن عکس زنان در جامعه سنتی افغانستان، خود باعث مشارکت کمتر زنان خواهد شد. کمیسیون انتخابات میگوید حدود ۹.۶ میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده که ۳۵ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.