صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مولانا عبدالله: استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات با تبعیض های زبانی و قومی همراه است

 مولانا عبدالله:  استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات  با تبعیض های زبانی و قومی  همراه است

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که استخدام کارمندان این نهاد، با تبعیض های زبانی و قومی صورت میگیرد.
مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز (سه شنبه، 26 سنبله) در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که استخدام کارمندان و کارکنان انتخاباتی در این کمیسیون، با تبعیض قومی و زبانی همراه است.
وی، با اشاره به دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، گفت که در سطوح بالای دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، «افراد غیرقانونی» وجود دارند.
موصوف افزود: «این افراد هم حضور غیرقانونی دارند و هم غیرقانونی استخدام شده اند.»
این در حالی است که پیش از این نیز مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، گفته بود که حلقاتی در اطراف محمد اشرف غنی رئیسجمهور کشور، در کارهای استخدام این کمیسیون مانع ایجاد میکنند.
وی گفته بود که  شماری از داوطلبانی که در روند استخدام در پستهای مختلف این اداره کامیاب شده اند، «به هر دلیلی» پیشنهاد استخدام شان در ارگ معطل شده و کسی دلیلی در مورد آن ارائه نمیکند.
او همچنین گفت که برخى از پیشنهادات کمیسیون انتخابات، به ریاست جمهوری فرستاده نمیشود.