صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: بیش از 300 مکتب در جنوب افغانستان بسته مانده است

سازمان ملل:  بیش از 300 مکتب در جنوب افغانستان بسته مانده است

با آغاز سال تعلیمی در مناطق گرمسیر کشور که در اواسط ماه سنبله آغاز میشود، ملل متحد از بستهماندن صدها مکتب در جنوب ابراز نگرانی کرده است.
دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری ملل متحد (اوچا) گزارش داده است که نبردها و عوامل متعدد در جنوب افغانستان سبب شده تا 311 مکتب به روی شاگردان بسته بماند.
اوچا گزارش داده است که به دلیل بستهماندن این تعداد مکاتب در ولایتهای هلمند، زابل، ارزگان و کندهار نزدیک به 130هزار شاگرد از آموزش باز مانده اند.
اوچا گفته است: "تعطیلی مکاتب عمدتاً به دلیل ناامنی، محدودیتهای لوژیستیکی، کمبود ظرفیت دولت و غیرحاضری معلمان بوده است".
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان روز چهارشنبه (27 سنبله) به صدای امریکا گفته که در چهار ولایت جنوب افغانستان در سالهای قبل مشکلات وجود داشت؛ اما سال تعلیمی قبل بیشتر مکاتب بازگشایی شده است که به طور نمونه در ولایت هلمند 95 مکتب و در زابل نیز 78 مکتب به روی شاگردان بازشده است.
خانم نزهت بیان داشته که: "پیشرفتهای چشمگیر و قابل ملاحظه صورت گرفته؛ ولی این تعداد مکتبی را که اینها یادآوری کرده اند، برای فعلاً دروازۀ شان مسدود نیست".
اما سخنگوی وزارت معارف افزوده که در استخدام معلمان مشکلات وجود داشت؛ ولی در مکاتبی که در هلمند، زابل و کندهار دفعتاً بازگشایی شده، معلمان حقالزحمه استخدام شده است.
او گفت: "مثلاً در ولایت هلمند که 95 مکتب بازگشایی شد، 450 معلم استخدام شدند، پول آنها از بودجه انکشافی باید پرداخت میشد که این کار صورت گرفته و هنوز هم کمی مشکلات در این قسمت موجود است".
آمار وزارت معارف نشان میدهد که با بازگشایی مکاتب در زابل و کندهار نیز صدها معلم حقالزحمه استخدام شده است.
همچنان بر بنیاد گزارش اوچا، یک هفته قبل (11 سپتمبر) کار اعمار یک مکتب به کمک ملل متحد در جنوب افغانستان آغاز شده است که با تکمیل شدن آن زمینۀ آموزش برای 1000 دختر فراهم خواهد شد.
وزارت معارف با استقبال از کمکهای نهادهای بینالمللی میگوید که برای رفع نیازمندی کشور در بخش معارف، به همکاری جامعه جهانی نیاز است.