صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان گزارشگران بدون مرز: بدون تضمین آزادی رسانه‌ها، صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست

 سازمان گزارشگران بدون مرز:  بدون تضمین آزادی رسانه‌ها، صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست

سازمان گزارشگران بدون مرز و شماری از نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران؛ مردم، حکومت و جامعه جهانی را به حمایت از آزادی بیان فراخواندند و گفتند که بدون تضمین آزادی بیان و رسانه ، صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست.
رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه روز چهارشنبه 27 سنبله در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت و طرفهای گفتگوکننده باید از تضمین آزادی بیان و خبرنگاران براساس قوانین کشور و موازین بینالمللی دفاع کنند.
آقای معینی افزود که صلحی میکنیم که باید تأمین کننده امنیت، حقوق و دستاوردهای هجده سال گذشته مردم باشد تا تعهد طالبان به حفاظت از آزادی رسانهها و خبرنگاران و رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه و در صدر آن کنوانسیونهای جنیوا را پیش شرط مذاکره قرار دهند.
او که فراخوان این نهادها را میخواند، گفت که عدم شفافیت در مذاکرات صلح، مذاکرات مخفیانه قدرتهای بزرگ و پنهان کردن نتایج این مذاکرات از افکار عمومی؛ خبرنگاران و رسانه ها را به آیندهای که در آن دموکراسی و آزادیها قربانی به اصطلاح صلح ناپایدار و معاملات داخلی و خارجی شود، شدیداً نگران میکند.
در فراخوان این نهادها تأکید شده که صلح و همزیستی مسالمت آمیز در افغانستان را بدون مشارکت جامعه نمیتوان ساخت و تضمین آزادی برای رسانههای آزاد و مستقل بازتاب دهنده صدا و نظر مردم و تضمین کننده این مشارکت به شمار میرود. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانههای افغانستان و سازمان گزارشگران بدون مرز، همزمان با راه اندازی کمپاین "بدون تضمین آزادی رسانهها، صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست"، برای بسیج افکار عمومی (ملی و بین المللی) در دفاع از آزادی رسانهها و تضمین امنیت شهروندان غیرنظامی، از دولت و طالبان خواستهاند که مذاکرات صلح را به سرعت آغاز کنند.
رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز اما گفت که از طالبان میخواهیم که تعهدات بین المللی بنیادین و رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه و بیش از هر چیز کنوانسیونهای جنیوا که رسانهها، خبرنگاران، اماکن و افراد صراحت داده است و از حمله نظامی حفاظت میکند، بپذیرد.
اقای معینی همچنین افزود که شرکتکنندگان داخلی و خارجی مذاکرات صلح باید همه تلاششان را برای تضمین حفاظت از آزادی رسانهها و خبرنگاران بربنیاد قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی مرتبط جمهوری اسلامی افغانستان و موازین جهانی ناظر بر حقوق بشر، به کار گیرند.
در فراخوان این نهادها از شرکتکنندگان مذاکرات صلح خواسته شده که در مذاکرات باید دستاوردهای هجده سال گذشته را حفظ و در تقویت و استحکام آن بکوشند.
طالبان و امریکا پس از نه دور مذاکره، پیشنویس یک توافقنامه را تهیه کرده بودند و قرار بود که این پیشنویس پس از تأیید دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، نهایی شود. اما طالبان در کابل و کشته شدن یک سرباز امریکایی در این حمله، باعث شد که دونالد ترامپ مذاکرات با طالبان را متوقف کند.
او پس از آن اعلام کرد که مذاکره با این گروه "مرده" است و افزود که در چند هفته اخیر فشارهای بر طالبان وارد شده که بیسابقه بوده است. پس از متوقف شدن مذاکرات، مقامات حکومت افغانستان و امریکا اعلام کرده که حملات نظامی علیه گروه طالبان افزایش یافته و مناطق زیادی نیز از تصرف این گروه خارج شده است.
دولت افغانستان نیز اعلام کرده که تلاشها در راستای پروسه صلح را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن حکومت آینده، متوقف کرده است و فعلا اولویت اصلیاش، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.