صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا: قضیۀ افغان مارکیت در پيشاور به محاکم بین المللی محول شود

مجلس سنا: قضیۀ افغان مارکیت در پيشاور به محاکم بین المللی محول شود

مجلس سنا پایین کردن بیرق افغانستان از افغان مارکیت در پيشاور را توهین به افغانستان دانسته تاکید کرد که سفیر پاکستان در کابل، باید احضار و این قضیه به محاکم بین المللی راجع شود.
هفته گذشته، پولیس پاکستان شب هنگام بر افغان مارکیت که در منطقۀ فردوس پارک جناح شهر پيشاور موقعیت دارد و ملکیت بانک ملی افغانستان است، حمله کرد و بیرق کشور را از این مارکیت پایین آورد.
در پی این اقدام پولیس پاکستان، سفارت افغانستان در اسلام آباد،  قونسلگری افغانستان در شهر پيشاور را مسدود کرد.
حکومت پاکستان، دیروز با پخش خبرنامه ای گفته است که پاکستان، از تصمیم حکومت افغانستان پیرامون بستن قونسلگری افغانستان در شهر پيشاور، نگران است و نباید حکومت افغانستان این مسئله را سیاسی سازد.
همچنان حکومت پاکستان گفته است که یک باشندۀ محلی، بالای زمین مارکیت افغان، دعوا کرده و محکمۀ عالی پاکستان، به نفع آن شخص فیصله کرده است.
اما جنرال هاشم خان قونسل افغانستان در شهر پشاور، سه روز قبل طی یک کنفرانس خبری گفت که زمین یادشده، قبل از ایجاد پاکستان ملکیت افغانستان بود؛ و محکمه در این خصوص فیصلۀ نادرست کرده است.
اقدام پولیس پاکستان برای بستن این مارکیت و پایین کشیدن پرچم کشور از آن، خشم نمایندگان مجلس سنا را بر انگیخته است.
فرهاد سخی رئیس کمیسیون امور بین المللی مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس، افغان مارکیت را ملکیت بانک ملی افغانستان خواند و گفت که  آنچه محکمه پاکستان فیصله کرده، قابل قبول نیست و باید این موضوع به محاکم بین المللی محول شود.
او افزود که افغان مارکیت جزء ملکیت افغانستان است و ورود پولیس پاکستان، شب هنگام به این مارکیت و پایین کردن بیرق افغانستان، تجاوز و بی عزتی به افغان ها شمرده می شود و باید حکومت افغانستان، برعلاوه احضار سفیر پاکستان در کابل، آماده عمل بالمثل باشد.
مولوی محی الدین منصف نماینده مردم کاپیسا در سنا  نیز گفت که محکمه در پاکستان، عادلانه فیصله نکرده و باید این موضوع به محاکم بین المللی راجع شود.
فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا نیز پایین کردن بیرق افغانستان را از افغان مارکیت، تجاوز شمرده گفت که باید دولت و ملت افغانستان آماده پاسخ بالمثل باشد.
وی از حکومت افغانستان خواست تا از بیرق و ملکیت افغان ها که در بیرون از کشور وجود دارد، دفاع کند؛ درغیر آن فردا دیگران نیز بر ملکیت افغان ها تجاوز خواهند کرد.
او افزود که افغان مارکیت، قبل از ایجاد پاکستان ملکیت افغانستان بوده و هر آنچه محکمه پاکستان فیصله کرده، به نفع خود آنها است و برای افغان ها قابل قبول نمی باشد.
وی از حکومت خواست تا برای اعاده عزت بیرق افغانستان، اقدامات جدی را روی دست گیرد.
مسلمیار نیز از وزارت امور خارجه خواست تا سفیر پاکستان را در کابل احضار کند و به او گفته شود تا بیشتر از این، فضای دیپلماتیک میان دو کشور را با این چنین اقدامات غیرقانونی شان متاثر نسازند.