صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسوال جغتوی میدان وردک در کابل کشته شده است

ولسوال جغتوی میدان وردک در کابل کشته شده است

پولیس کابل تایید میکند که راز محمد وزیری، ولسوال جغتوی میدان وردک عصر روز شنبه در گلولهباری افراد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه سوم امنیتی کشته شده است.
فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل روز یکشنبه(۲۱ میزان) به صدای امریکا گفته که این افراد مسلح پس از گلولهباری از محل فرار کرده اند.  گروه طالبان با نشر اعلامیهای مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته اند که این تیراندازی توسط افراد آنان صورت گرفته است. پولیس کابل در مورد ادعای طالبان چیزی نگفته؛ اما تاکید کرد که تحقیقات پولیس در این بارۀ آغاز شده است.
در همین حال، دفتر رسانههای والی میدان وردک با نشر اعلامیهای گفته است که ولسوال جغتوی این ولایت از سوی گروه طالبان در شهر کابل تیرباران شده است.
در اعلامیۀ آمده است که آقای وزیری در یک سفر رسمی و به منظور اشتراک در یک "ورکشاپ ۱۰ روزه" به کابل رفته بود.