صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: سه فرد همراه با 193 کیلوگرام مواد مخدر در ننگرهار بازداشت شدند

وزارت داخله: سه فرد همراه با 193 کیلوگرام مواد مخدر  در ننگرهار بازداشت شدند

وزارت امور داخله میگوید پولیس ملی مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه ولایت ننگرهار، در یک عملیات، 193 کیلوگرام مواد مخدر نوع چرس و هیرویین را کشف و به دست آورد.
این وزارت روز یکشنبه (21 میزان) با نشر خبرنامهای نوشت پولیس مبارزه با مواد مخدر ننگرهار این عملیات را در مربوطات ولسوالی "رودات" این ولایت راه اندازی کرد که در نتیجه آن، 193 کیلوگرام مواد مخدر کشف و در پیوند به این رویداد سه فرد دیگر بازداشت شدند.
خبرنامه افزوده، در یک عملیات دیگر، نیروهای پولیس در مربوطات شهر جلا آباد، 5 کیلوگرام مواد مخدر نوع امفتامین را کشف و بدست آورد. وزارت داخله همچنین گفته که  پولیس مبارزه با مواد مخدر طی عملیاتی در مربوطات ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار 11 کیلوگرام مواد مخدر را همراه با یک میل سلاح کلاشینکوف کشف و بدست آورده است.
در خبرنامه وزارت داخله همچنان آمده است که نیروهای ویژه پولیس مبارزه با مواد مخدر کابل، طی عملیاتی در مربوطات ناحیه هفدهم شهرکابل دو فرد را همراه با مقدار 3 کیلوگرام مخدر بازداشت کردند.