صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشت غیرنظامی در حمله هوایی در بدخشان کشته و زخمی شدند

هشت غیرنظامی در حمله هوایی در بدخشان کشته و زخمی شدند

مقامهای محلی بدخشان میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی وردوج این ولایت، دو غیرنظامی کشته و شش تن دیگر زخمی شدهاند.
این مقامها گفتهاند که این حمله هوایی روز یک شنبه (21 میزان) به هدف آماج قرار دادن عطاالله؛ یک فرمانده گروه طالبان راه اندازی شده بود که دو طالب نیز، کشته شدهاند.
مقامها دربارۀ کشته شدن این فرمانده طالبان در این حمله، چیزی نمیگویند.
در همین حال، باشندهگان ولسوالی ورودج  گفتهاند که در این حملۀ هوایی ۱۵ تن به شمول کودکان جان باختند و ۱۵ تن دیگر، زخم برداشتهاند. اما مقامهای وزارت دفاع ملی میگویند که غیرنظامیان در نتیجۀ حملات موشکی طالبان، کشته و زخمی شدهاند.
زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه دولتی به شهر فیضآباد، مرکز ولایت بدخشان انتقال یافتهاند.