صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژه تاپی؛ هیاتی از ترکمنستان به خاطر حل مشکل به پاکستان رفت

پروژه تاپی؛ هیاتی از ترکمنستان  به خاطر حل مشکل به پاکستان رفت

بر بنیاد گزارش رسانههای ترکمنستان، هیاتی از این کشور به پاکستان رفته و در این سفر توافقنامهای در پیوند به پروژهی تاپی، میان ترکمنستان و پاکستان به امضا خواهد رسید.
بر بنیاد این توافق نامه شرکت «تاپی لمتد» لوله گاز ترکمنستان را در خاک پاکستان عملی میکند.
این در حالی است که پاکستان به خروج از موافقتنامه تاپی هشدار داده است. مقامهای این کشور گفتهاند که حاضر نیستند که هشت میلیارد دالر را در پروژه تاپی به خطر اندازد تا لوله گاز تاپی از خاک افغانستان بگذرد.
در بخشی از پیشنهاد پاکستان آمده است که ترکمنستان باید در باره قیمت گاز بازنگری کند.
به گزارش افق، در این میان، سیحون کامگار؛ سخنگوی وزارت معادن و پترولیم کشور گفت که کار پروژهی تاپی در چارپوب جدول زمانی خود به پیش میرود و هیچ مشکلی در این پیوند وجود ندارد.
واژه تاپی از حروف نخست نام لاتین کشورهای شامل این طرح بزرگ اقتصادی گرفته شده است.
از طریق پروژه تاپی، گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند انتقال داده میشود. افغانستان سالانه از رهگذر ترانزیت گاز به این دو کشور، بالغ بر ۴۰۰ میلیون دالر عاید به دست خواهد آورد.
پایپ لاین تاپی از میدان گاز گالکینیش در ترکمنستان آغاز و با عبور از بزرگراه هرات – قندهار به کویته، ملتان پاکستان و سپس به شهر فازیلکا هند خواهد رسید.
سهم افغانستان از پروژه تاپی طی سه دوره زمانی ۱۰ ساله به ۳ میلیارد مکعب گاز مایع میرسد. این مقدار انرژی، تا اندازهی میزان دسترسی شهروندان کشور را به انرژی گازی مرفوع خواهد ساخت.