صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: منابع و امکانات معارف به‌گونه متوازن به مصرف برسد

رئیس جمهور:  منابع و امکانات معارف به‌گونه متوازن به مصرف برسد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در نشستی که با مسئولان وزارت معارف برای بررسی "پلان اصلاحی و انکشافی معارف" داشته، تأکید کرده که منابع و امکانات معارف باید بهگونه متوازن در تمام ولایات به مصرف برسد.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور دیروز (شنبه، 27 میزان) با مسئولان وزارت معارف در مورد پلان اصلاحی و انکشافی این وزارت بحث و گفتگو کرده است.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که، رئیس جمهور پس از شنیدن گزارش مسئولان وزارت معارف و خواندن پلان انکشافی و اصلاحی این وزارت، تأکید کرد که "روی اصلاحات وسیع در عرصه معارف" و این پلان، بیشتر کار شود.
او افزوده برنامههای معارف کشور باید "شاگرد محور" باشد و منابع و امکانات این وزارت نیز باید بهصورت متوازن در تمام ولایات، به مصرف برسد.
آقای غنی گفته است که "عدالت در تقسیم منابع و سرمایهگذاری بالای مکاتب در نقاط مختلف کشور" باید مدنظر گرفته شود. او وعده کرده که در زمینه استفاده از تکنالوژی در معارف و ارتقای ظرفیت معلمین، سرمایهگذاری میشود.
رئیس جمهور گفته است که "پائین بودن کیفیت معارف، مشکل در مدیریت مکاتب، کمبود منابع، پرداخت نشدن به موقع معاشات معلمین، بروکراسی اداری، ثبت نبودن مکاتب و معلمین و مشکل توزیع کتابها" از جمله چالشهای عمده معارف کشور است.
رئیس جمهور تأکید کرده که "از مداخله سیاسی در عرصه معارف که به وحدت ملی صدمه میزند، جداً جلوگیری صورت گیرد و معارف به یک نهاد موثر و فعال مبدل گردد."
بعد از سکتور امنیتی، بیشترین بودجه دولت افغانستان به وزارت معارف اختصاص داده میشود، اما فساد اداری باعث شده است که انتقادات زیادی از عملکرد این وزارت مطرح شود.
سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده امریکا برای بازسای افغانستان، چند سال قبل با نشر یک گزارش، از موجودیت "مکاتب خیالی" و "معلمان خیالی" در وزارت معارف کشور خبر داد و گفت که میلیونها دالر از کمکهای امریکا به وزارت معارف افغانستان، حیف و میل شده است.
بعد از نشر این گزارشها، رئیس جمهور در راستای برنامه مبارزه با فساد اداری حکومت، دستور بررسی فساد و اصلاحات گسترده در این وزارت را داده است.
اکنون، مسئولان این وزارت تلاش میکنند تا برنامه اصلاحی و انکشافی این وزارت را طرح و عملی کنند تا میزان فساد در این وزارت کاهش یابد و به مشکلات معلمان، دانشآموزان و ادارات مرتبط به این وزارت نیز رسیدگی شود.