صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخواست وزارت مالیه از بانک انکشاف آسیایی: در بخش پروژه‌های اتصال منطقه‌ای با افغانستان همکاری کنید

درخواست وزارت مالیه از بانک انکشاف آسیایی:  در بخش پروژه‌های اتصال منطقه‌ای با افغانستان همکاری کنید

محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه از بانک انکشاف آسیائی درخواست کرده است تا در بخش پروژههای اتصال منطقوی با افغانستان همکاری کند.
آقای قیومی که به منظور اشتراک در اجلاس سالانۀ هیئت مدیرۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ایالات متحدۀ آمریکا سفر کرده و در حاشیۀ این اجلاس با محترم تاکهیکو ناکوو، رئیس بانک انکشاف آسیائی دیدار کرد.
در این دیدار، آقای قیومی از رئیس بانک انکشاف آسیائی درخواست کرد تا در پروژههای اتصال منطقوی با افغانستان همکاری کند. او افزود که ما در امر مبارزه با فساد اداری جدی هستیم و هدف از ترتیب استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری حکومت افغانستان، اینست تا فساد اداری به کلی ریشه کن شود.
وزارت مالیه روز جمعه 26 میزان با نشر خبرنامهای نوشته که سرپرست وزارت مالیه در رابطه به استراتیژی جدید حکومت افغانستان در مورد مبارزه جدی و پیگیرعلیه فساد اداری، پیشرفت های اخیر اقتصادی و مالی افغانستان، تکمیل مؤفقانۀ شش دور ارزیابی اصلاحات مالی و اقتصادی با صندوق بین المللی پول، استراتیژی خودکفائی اقتصادی افغانستان، اتصال منطقوی و پلانهای حکومت افغانستان در این راستا، برگزاری مؤفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری و دیگر مسایل مهم معلومات داد.
رئیس بانک انکشاف آسیائی از سرپرست وزارت مالیه دعوت کرد تا در جلسۀ سال آینده صندوق انکشاف آسیائی اشتراک کند که طی آن در رابطه به کمکهای آینده بانک انکشاف آسیائی به افغانستان بحث صورت خواهد گرفت.
به نقل از خبرنامه وزارت مالیه، آقای قیومی در نشستی دیگر از صندوق بین المللی پول نیز درخواست کرده تا در بخش تطبیق سند استراتیژی خود کفائی اقتصادی افغانستان همکاری کند.
صندوق بین المللی پول ضمن استقبال از اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان، اطمینان دادند که در آینده نزدیک تیم های تخنیکی و رهبری هردوجانب در رابطه به برنامۀ جدید بحث های شانرا آغاز خواهند کرد.