صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد

اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری  تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد

: کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که به دلیل مشکلات تخنیکی و تأمین شفافیت، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر افتاده است.
حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز (شنبه، 27 میزان) در یک کنفرانس خبری به دلیل تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، از مردم افغانستان معذرت خواست.
قرار بودن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دیروز اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات بعد از تعویق اعلام نتایج ابتدایی، مشخص نکرد که این نتایج را چه زمانی اعلام میکند.
خانم نورستانی در کنفرانس خبری دیروز گفت که مفقود شدن شماری از دستگاههای بایومتریک، مشکلات در انتقال اطلاعات دستگاههای بایومتریک به سرور مرکزی و ناآگاهی و مزاحمت غیرقانونی ناظران شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، از دلایل عمده کندی پیشرفت کار این کمیسیون است.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون 1.7 میلیون رای را از طریق دستگاه بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی خود انتقال داده است، اما این مقدار رای هنوز تجریه و بررسی نشده است.
همچنین، روند انتقال اطلاعات 3200 دستگاه بایومتریک که قرنطین شده بود، هنوز به پایان نرسیده است و اطلاعات این دستگاهها به صورت کامل وارد بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 6 میزان برگزار شد. بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از دو میلیون ششصد هزار نفر در این انتخابات شرکت کردهاند.
قرار بود بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، نتایج نهایی این انتخابات به تاریخ 16 عقرب اعلام شود، اما اکنون، مشخص نیست که چه زمانی نتایج ابتدایی و چه زمانی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام میشود.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تأمین شفافیت و لزوم دقت بیشتر در روند بررسی آرا، ایجاب کرد که اعلام نتایج ابتدایی به تأخیر بیفتد.
ناظران شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از تعویق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، استقبال کردهاند و گفتهاند که دقت در بررسی آرا برای آنها مهمتر از اعلام نتایج ابتدایی در وقت معین آن است.