صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات گزارش مصارف کارزارهای انتخاباتی نامزدان را منتشر کرد

کمیسیون انتخابات گزارش  مصارف کارزارهای انتخاباتی نامزدان را منتشر کرد

کمیسیون مستقل انتخابات گزارش مصارف مالی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را در جریان کارزارهای انتخاباتی اعلام کرد.
بر اساس گزارشی که کمیسیون مستقل انتخابات دیروز (سه شنبه، 7 عقرب) منتشر کرده، از جمله 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تنها 10 نامزد گزارش مصارف مالی شان را در جریان کارزارهای انتخاباتی، به کمیسیون انتخابات ارائه کردهاند.
در گزارش کمیسیون مستقل انتخابات آمده که مصرف مجموعی ۱۰ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در جریان کارزارهای انتخاباتی به 241 میلیون و 655 هزار و 290 افغانی رسیده است.
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات، تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، با مصرف 201 میلیون افغانی، بیشترین مصرف را در جریان کارزارهای انتخاباتی داشته است.
در گزارش کمیسیون انتخابات آمده که عبدالله عبدالله، ۲۰ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۶۴۵ افغانی، محمدحکیم تورسن، سه میلیون و ۲۸۳ هزار و ۳۳۹ افغانی، عبداللطیف پدرام، یک میلیون ۲۳۸ هزار و ۹۶۸ افغانی و نورالحق علومی دو میلیون و ۹۷۳ و ۸۱۰ افغانی را در جریان کارزارهای انتخاباتی مصرف کردهاند.
به همین ترتیب، غلامفاروق نجرابی، ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ افغانی، عنایتالله حفیظ سه میلیون ۸۹۵ هزار و ۳۷۵ افغانی و سیدنورالله جلیلی ۶ میلیون و ۷۸۴ هزار افغانی، نوالرحمان لیوال ۴۶۸ هزار و ۹ افغانی و محمدشهاب حکیمی ۷۱۲ هزار و ۱۳۱ افغانی را دو ماه کارزارهای انتخاباتی هزینه کردهاند.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که رحمتالله نبیل، فرامرز تمنا، شیدامحمد ابدالی، احمدولی مسعود، گلبدین حکمتیار، محمدابراهیم الکوزی، محمدحنیف اتمر و زلمی رسول گزارش مالیشان را به این کمیسیون ارائه نکرده اند.
براساس کارشیوه داخلی تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، نامزدان مکلفاند که از مصارف مالی کمپینهای انتخاباتیشان را در جریان دو ماه کارزارهای انتخاباتی در دو نوبت به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دهند. طبق ماده هفتم این گزارش نامزدان باید گزارش نخست مصارف مالی کمپینهای انتخاباتیشان را در چهارم تا هشتم سنبله سال و گزارش دور دوم را در چهارم تا پنجم میزان گزارش میدادند.
کمیسیون مستقل انتخابات، سقف هزینه دو ماه کمپاین انتخاباتی را برای هر نامزد، حدود ۴۴۲ میلیون افغانی تعیین کرده بود.
در انتخابات ریاست جمهوری کشور در ششم میزان برگزار شد، 18 نفر خود را نامزد کرده بودند که از آن جمله محمد حنیف اتمر وارد کارزارهای انتخاباتی نشد و چهار نامزد دیگر نیز از نامزدی شان در جریان مبارزات انتخاباتی انصراف دادهاند.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که آقای اتمر به صورت رسمی انصراف خود از کارزارهای انتخاباتی را به این کمیسیون گزارش نداده و بنابراین باید مصارف مالی خود را گزارش دهد. همچنین نامزدانی که در جریان کارزارهای انتخاباتی انصراف دادهاند، باید مصارف مالی خود را در مدتی که کمپاین کردهاند به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نامزدانی که گزارش مالیشان را به موقع ارائه نکردهاند، متخلف محسوب میشوند و نامهای این نامزدان در هنگام اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۳ عقرب اعلام و به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهند شد.