صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مک: مقرره وزارت معارف برای مکاتب خصوصی منتج به فساد شده است

کمیته مک: مقرره وزارت معارف برای مکاتب خصوصی منتج به فساد شده است

مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارتی و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (مک) مقرره وزارت معارف در مورد مکاتب خصوصی را سختگیرانه خوانده میگویند این مقرره منتج به فساد شده است.
کمیته مک روز چهارشنبه (15 عقرب) پنجمین گزارش نظارتیخود را از وزارت معارف در بخشهای تعلیمات خصوصی و تطبیق سفارشات این کمیته با رسانهها شریک ساخت.
به گزارش جمهور، میوند روحانی رئیس دبیرخانه کمیته مک گفت: مقرره موسسات تعلیمات خصوصی وزارت معارف با توجه به شرایط  ومعیاریهای سختگیرانه در مکاتب خصوصی قابل تطبیق نبوده و منتج به فساد گردیده است.
شرایط تاسیس مکتب خصوصی در ماده ششم مقرره تعلیمات خصوصی تعلیمی وزارت معارف، داشتن جواز سرمایه گذاری، تحویل 50 هزار افغانی به عنوان حقالامتیاز، داشتن تعمیر مناسب دارای اتاقهای درسی، کتب و مواد درسی، تجهیزات درسی، کتابخانه و لابراتوار، آب آشامیدنی صحی، کمکهای اولیه صحی، میدان سپورت، مراعات نمودن فاصله حداقل 500 متر از مکاتب دولتی و 200 متر از مکاتب خصوصی، استخدام معلمان مسلکی، داشتن پلان و بودجه منظم سالانه و عواید و مصارف واخذ فیس مطابق لایحه وزارت معارف گفته شده است.
آقای روحانی گفت: یافتههای نظارتی ما نشان میدهد که اکثری مکاتب خصوصی شرایط تعریف شده در این مقرره را ندارد و این موضوع بهانه بدست هیأت بررسی وزارت معارف میدهد که با مسئولان مکاتب خصوصی سازش کنند.
وی بیان داشت، مکاتب خصوصی برای دریافت جواز از وزارت معارف مکلف اند که مبلغی را به عنوان بیمه تعمیر و تجهیزات به شرکت بیمه پرداخت کنند و شرکت بیمه باید تعمیر و تجهیزات مکاتب خصوصی را از نزدیک بررسی کند اما یافتههای ما نشان میدهد که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
رییس دبیرخانه مک، نظارت وزارت معارف از مکاتب خصوصی را ضعیف عنوان کرده گفت:" ریاست تعلیمات خصوصی وزارت معارف با تشکیل کوچک که دارد ظرفیت نظارت از مکاتب خصوصی را در سال حداقل یک بار ندارد".
آقای روحانی گفت:"یافتههای نظارتی ما نشان میدهد که در قسمت اخذ فیس در مکاتب خصوصی ابهام وجود دارد در حالیکه وزارت معارف گفته است که فیس باید مطابق لایحه وزارت معارف اخذ شود اما مسئولان مکاتب خصوصی لایحه وزارت معارف را عملی نکرده  آزادانه مطابق میل شان فیس اخذ میکنند".
وی افزود: در پروسه پرداخت مالیات توسط مکاتب خصوصی نیز مشکلات زیاد وجود دارد و مکاتب خصوصی برای اینکه از پرداخت مالیات فرار کنند معمولا عواید خود را کم گزارش میدهند.
روحانی با بیان اینکه به اساس معلومات وزارت معارف 2 هزار 218 مکتب خصوصی در سراسر کشور فعالیت میکنند گفت: رعایت فاصله میان مکاتب خصوصی و دولتی که در مقرره وزارت معارف حداقل 500 متر از مکاتب دولتی آمده است در شهر کابل مراعات نمیشود در یک کوچه سه مکتب خصوصی وجود دارد.
در همین حال معصومه یعقوبی آمر بررسی کمیته مک گفت: وزارت معارف در پنجمین گزارش نظارتی ما از 113 سفارش 9 سفارش را به طور مکمل تطبیق کرده است.
وی بیان داشت، نظارت موردی جامعه مدنی از پروسه استخدام در وزارت معارف، نشر گزارش پالیسی آموزش محلی، ایجاد کار شیوه رسیدگی به شکایات، تاسیس کمیته عالی تفتیش، نشر پلان جامع اصلاحات، بهبود در زمینه آگاهی دهی درباره وزارت معارف و مستند سازی نشستهای شوراهای فعال اداری مکاتب در وزارت معارف از سفارشات تطبیق شده در وزارت معارف میباشد.
خانم یعقوبی گفت:" 33 سفارش کمیته مک، 50 درصد در وزارت معارف تطبیق شده و 8 سفارش دیگر در حالت تعلیق قرار گرفته است".