صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری: در مدتی کم، جلغوزه به یک افتخار تبدیل شد

رئیس جمهوری: در مدتی کم، جلغوزه به یک افتخار تبدیل شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید که در مدت بسیار کم توانستیم یک ثروت پنهانی (جلغوزه) را آشکار و به یک افتخار مبدل کنیم.
آقای غنی روز چهارشنبه 15 عقرب که به مناسبت تجلیل از روز جلغوزه در ارگ سخنرانی میکرد، گفت که جلغوزه یک محصول شفاف، مشروع و قابل صادرات و یک افتخار برای کشور است.
به نقل از خبرنامه ارگ؛ رئیس جمهور کشور از مردم و مسئولان تشکر کرد که جلغوزه را از قاچاق به زنجیرۀ ارزشی و سرمایه مبدل کردند. او به مسئولان مربوطه هدایت داد که در قسمت انار، بادام، پسته و دیگر محصولات زراعتی، اقدامات مشابه را روی دست گیرند.
آقای غنی  تصریحکرد که مردم به ارزش جلغوزه پی بردهاند و در این بخش گام نخست برداشته شده است، اما گامهای بعدی نیز باید به شکل اساسی برداشته شود و افغانستان به کشور صادراتی منظم محصولات زراعتی مبدل شود. او افزود که با تمام اقلام زراعتی صادراتی مراحلی که برای صادرات جلغوزه در نظر گرفته شده است، مدنظر گرفته شود.
او با اشاره به بلند بودن هزینهی ترانسپورت و کیفیت پائین آن، به وزارت ترانسپورت هدایت داد که اقدامات و اصلاحات اساسی را در این بخش به میان آورد. آقای غنی با تاکید گفت که ترانسپورت باید بخش از زنجیرۀ ارزشی شود و لوژستیک شامل نصابهای تدریسی مکاتب تخنیکی و دانشگاهها شود و همچنان روی زنجیرۀ ارزشی سرمایه گذاری شود.
رئیس جمهوری به بازاریابی برای محصولات زراعتی افغانستان اشاره کرده، گفت که بازارها باز شدهاند، ما باید فکرهای خود را باز کنیم. بازار محصولات زراعتی ما کشورهای منطقه هستند. منطقه را باید درک کنیم و چیزی را صادر کنیم که به آن نیاز دارند.
آقای غنی به خاطر حل مشکلات موجود در بخشهای پروسس، تولید، صادرات محصولات زراعتی، سرمایه گذاری و پارکهای صنعتی، به وزارت زراعت هدایت داد نه تنها به تجلیل از روز جلغوزه اکتفا کنیم، بلکه جهت بازاریابی بیشتر برای محصولات زراعتی کشور، تلاش صورت گیرد.
رئیس جمهوری همچنین گفت که سفارت خانههای ما در کشورهای دیگر، تنها نمایندگی سیاسی نیستند، بلکه هر سفیر افغانستان در کشور مربوطه در بازاریابی و صادارات محصولات زراعتی افغانستان سهم فعال میگیرند.
در این نشست مسئولان اتاق تجارت گفتند که تاجران افغان سال گذشته از طریق صادرات جلغوزه، بیست میلیون دالر نفع بردهاند و دولت با مشارکت سکتور خصوصی همانند جلغوزه، از اقلام زراعتی و صادراتی دیگر نیز حمایت میکند.