صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌ جمهور: صلح واقعی و دوامدار با تطبیق عدالت ممکن است

رئیس‌ جمهور: صلح واقعی و دوامدار با تطبیق عدالت ممکن است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که به مناسبت میلاد نبی اکرم حضرت محمد سخنرانی میکرد، گفت که صلح واقعی و دوامدار زمانی خواهیم داشت که به عدالت وفادار باشیم.
آقای غنی روز شنبه (18 عقرب) در این مراسم گفت که اگر یک افغان با افغان دیگر برابر نباشد، اگر هر افغان در تعیین سرنوشت و انتخاب حکومت خویش حق رای نداشته باشد، اگر قوه سه گانۀ مستقل نداشته باشیم، اگر به مردم حق اظهار نظر و انتقاد ندهیم، پس دروازهها را به روی عدالت بستهایم.
رئیس جمهور در این مراسم بر تطبیق عدالت تاکید کرد و گفت: "برای این که صلح موقت نباشد و در جامعه دوام پیدا کند، پس تامین عدالت نیاز است."
او در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: ما که بر نظام جمهوریت، مردم سالاری و حکومت انتخابی تاکید میکنیم، در حقیقت بر عدالت تاکید میکنیم و بهترین مثالهای عدالت را در رهنماییها و سیرت پیغمبر خویش میتوانیم ببینیم.
رئیس جمهور گفت که به خاطر تامین ثبات و زندگی با عزت در یک جامعه، فرصتهای کاری برای مردم راهی برای رهایی از احتیاج به دیگران است.
او خاطرنشان کرد که ساخت شفاخانه، پل، بند، سرک، فابریکه و برقرسانی برای مردم، در حقیقت وسیلهای برای به دست آوردن روزی حلال است که عملی مطابق به هدایات رسول اکرم است و راه را برای زندگی صلح آمیز باز میکند.
آقای غنی علاوه کرد که در این روزها، نسبت به هر زمانی دیگر به صلح نزدیک شدهایم، مهمترین کار دولت خاموش کردن آتش جنگ است.
او افزود، برای رسیدن به این هدف نیاز است تا در کنار قرآن عظیمالشان؛ سیرت، احادیث و ارشادات رسول الله را مطالعه کنیم، تا به این یقین برسیم که صلح راه حق است و اصرار بر جنگ طریقۀ باطل است.
رئیس جمهور رسیدن به صلح را در روشنایی رهنماییهای پیامبر، بهترین راه دانست و گفت که صلح گمشدۀ مشترک همۀ ماست که از چندین دهه دنبال آن می گردیم.
او افزود که برای ما نیاز است تا از ارشادات و کردار حضرت محمد برای رفاه و بهتر ساختن جامعه خویش الهام بگیریم و به مشکلاتمان راه حل جستجو کنیم. در این مراسم که در قصر سلام خانه ارگ برگزار شده بود و شماری از علمای دین و اراکین عالی رتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، کار ساختمان ۳۷۷ محراب مسجد در ولسوالیها و نواحی شهرهای کشور توسط تصدی بنایی ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری گشایش یافت.
این پروژه ها در ۲۲ میزان سال روان در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی منظور شده بود و قرار است از ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار آغاز شود و تطبیق هر یک از این پروژه ها ۱۲ ماه را در بر میگیرد.