صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش ۱۲درصدی حاصلات جلغوزه در افغانستان

افزایش ۱۲درصدی حاصلات جلغوزه در افغانستان

وزارت زراعت افغانستان میگوید که برداشت حاصلات جلغوزه نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت روز یک شنبه(۱۹ عقرب) به صدای امریکا گفته که امسال ۲۴هزار تن جلغوزه برداشت شده است که نسبت به سال گذشته یکهزار تن افزایش را نشان میدهد.  آقای رستمی افزوده که وزارت زراعت بر احیای مجدد جنگلات در بسیاری از ولایتها به ویژه در پکتیا و پکتیکا تمرکز کرده و تا اکنون صدها اصله نهال جلغوزه را در این جنگلات غرص کرده است.
او گفته که: "ما در قدم اول روی حفاظت از ساحات جنگلات جلغوزه کار میکنیم و در قسمت احیای مجدد، امسال غرس ۶.۴ میلیون اصله نهال جلغوزه را شامل پلان داشتیم که یک بخش این پروژه شروع شده و اکنون دوام دارد."
سخنگوی وزارت زراعت کشورهمچنان گفته که صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین ادامه دارد و این میوه خشک افغانستان بازار مناسب در مارکیتهای کشورهای بیرونی پیدا کرده است.
به گفته آقای رستمی تنها در سال گذشته ۱۶هزار تن جلغوزه به چین صادر شده است.
وزارت زراعت میگوید که جنگلهای جلغوزه در ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، کنر، نورستان، ننگرهار، کاپیسا و کابل وجود دارد که در نزدیک به ۴۴هزار هکتار زمین را احتوا میکند.