صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار مجلس سنا به سرپرست وزرای مالیه و تجارت؛ به سارنوالی معرفی می‌شوید

هشدار مجلس سنا به سرپرست وزرای مالیه و تجارت؛ به سارنوالی معرفی می‌شوید

سرپرست وزرای مالیه و تجارت برای دومین بار برای پاسخگویی در نشست عمومی مجلس سنا حاضر نشدند. این مساله خشم اعضای این مجلس را برانگیخت.
فضلهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا روز یکشنبه (19 عقرب) به سرپرست وزرای مالیه و تجارت هشدار داد در صورتیکه در نشست روز یکشنبه آینده این مجلس حاضر به پاسخگویی نشوند به دلیل سرکشی از قانون به لوی سارنوالی معرفی خواهند شد.
در نشست دیروز مجلس سنا سرپرست وزرای مالیه و تجارت و سرپرست بانک ملی افغانستان برای پاسخگویی در مورد وضعیت اقتصادی کشور دعوت شده بودند؛ اما همایون قیومی و اجمل احمدی سرپرست وزرای مالیه و تجارت به مجلس سنا حضور نیافته بودند.
عدم حضور این سرپرست وزرا با واکنش تند سناتوران مواجه شد. سناتوران، عدم حضور سرپرست وزرای مالیه و تجارت را تمرد از قانون و بی اعتنایی به مجلس سنا خواندند.
به گزارش جمهور، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: "عدم حضور سرپرست وزرای مالیه و تجارت در مجلس سنا تمرد از قانون است؛ زیرا قانون اساسی به مجلس سنا صلاحیت نظارت از عملکرد حکومت و نهادهای حکومتی را داده و مسئولان مکلف به پاسخگویی هستند."
آقای ایزدیار افزود که مجلس سنا به خاطر مشکلات شخصی سناتوران، سرپرست وزرای مالیه و تجارت و سرپرست بانک مرکزی را استجواب نکرده است و آنان با بیاعتنایی به منافع مردم برای پاسخگویی حاضر نمیشوند.
او تاکید کرد که با سرپرست وزرای مالیه و تجارت بر بنیاد قانون برخورد جدی میشود؛ زیرا هر مسئولی که در برابر قانون قرار بگیرد باید سرجایش نشانده شود.
با این وجود، فضلهادی مسلم یار رئیس مجلس سنا یک هفته دیگر نیز به سرپرست وزرای مالیه و تجارت فرصت داد تا در نشست روز یکشنبه آینده این مجلس حاضر شوند در غیر آن به سارنوالی معرفی خواهند شد.
آقای مسلمیار به کمیسیون تقنینی مجلس سنا هدایت داد تا دلایل و اسناد معرفی این سرپرست وزرا را به لوی سارنوالی آماده سازد.
این در حالی است که سرپرست وزرای مالیه و معارف هفته گذشته نیز در مجلس عمومی سنا فراخوانده شده بودند؛ اما آنان حاضر به پاسخگویی نشدند.