صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک اثر قاچاق شده بودایی دوباره به افغانستان تسلیم داده شد

یک اثر قاچاق شده بودایی دوباره به افغانستان تسلیم داده شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که یک اثر باستانی قاچاق شدۀ "پیر بودایی" به هانگ کانگ، دوباره به افغانستان تسلیم داده شده است.  در خبرنامه ای که از سوی این وزارت منتشر شده ، آمده است؛ این اثر تاریخی که مربوط به قرن سوم تا چهارم میلادی و از آثار دورۀ پیر بودایی خوانده می شود، به  محمد رسول باوری معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، در هانگ کانگ از سوی گبریل شاین (يک هوادار افغانستان)، تسلیم داده شد.
منبع افزوده است که آقای باوری، در این مراسم از نامبرده تشکر کرد و افزود که از راه ديپلماتیک، از آن حفاظت خواهد کرد.
باوری تاکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ، متعهد است که اين آثار قاچاق شده را دوباره به افغانستان برگردانند.
شاین در این مراسم گفته است که این اثر تاریخی را چند سال قبل به دست آورده و فهمیده بود که این اثر مربوط افغانستان است؛ اما تاکنون فرصت مناسب به دست نیاورده بود که این اثر را دو باره به افغانستان برگرداند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که این اثر، در کتاب بین المللی یونسکو ثبت و راجستر شده و در کتلاک موزیم ملی افغانستان نیز عکس آن موجود است و در موزیم ملی، آثار مشابه دیگر به این اثر نیز وجود دارد.
منبع افزوده است که این اثر، از جمله آثارهاى مشترک منطقه محسوب می شود، که به زودی به کشور انتقال و در موزیم ملی به نمایش گذاشته خواهد شد.