صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند بازشماری آرا در ولایات آغاز شد

روند بازشماری آرا در ولایات آغاز شد

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که روند تفتیش و بازشماری آرا در دفاتر ولایتی این کمیسیون رسما آغاز شده است.
بر اساس اعلامیهای که کمیسیون مستقل انتخابات دیروز (یکشنبه، 19 عقرب) منتشر کرده، روند بازشماری آرا با حضور ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، مشاهدین ملی و بینالمللی و رسانهها، آغاز شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که قرار است در روند بازشماری، آرای بیش از 8 هزار و 200 محل رایدهی، در 34 ولایت کشور، بازشماری و تفتیش شود.
کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را در حالی آغاز کرده که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، خواستار توقف این روند شده است.
آقای عبدالله دیروز در یک گردهمایی در خیمه لویه جرگه گفت که اگر روند بازشماری آرا متوقف نشود، نتیجه این روند را نمیپذیرد. تیم آقای عبدالله همچنین گفته است که ناظریناش را برای نظارت از روند بازشماری نمیفرستد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این موضع تیم ثبات و همگرایی گفته است که این کمیسیون مکلف است که کارش را بر اساس قانون به پیش ببرد.
ذبیح الله سادات، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رسانهها، از تیم ثبات و همگرایی خواسته که ناظرین خود را برای نظارت از روند بازشماری آرا بفرستد.
او افزوده که امیدوار است این تیم در روزهای آینده با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کند و ناظران خود را بفرستد، اما در غیر آن نیز، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به تطبیق طرزالعملها است و بر اساس این طرزالعملها، روند بازشماری آرا به پیش میرود.
انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ ششم میزان برگزار شد. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی این انتخابات را به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی را به تاریخ 16 عقرب اعلام کند.
اما این کمیسیون اعلام کرد که به دلیل مشکلات تخنیکی و دقت در تأمین شفافیت، قادر به اعلام نتایج در زمان تعیین شده نیست و گفت که نتایج ابتدایی را به تاریخ 23 عقرب (پنجشنبه هفته جاری) اعلام میکند. زمان دقیق اعلام نتایج نهایی هنوز مشخص نشده است.