صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوناما: مولانا عبدالله مدیر دیتابیس کمیسیون انتخابات را تهدید به مرگ و توهین قومی و مذهبی کرده است

یوناما:  مولانا عبدالله مدیر دیتابیس کمیسیون انتخابات را  تهدید به مرگ و توهین قومی و مذهبی کرده است

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در نامهای به کمیسیون مستقل انتخابات، نوشته است که مولانا عبدالله،  کمیشنر این کمیسیون، بشیر علی، مدیر دیتابیس مرکز ملی شمارش آرا را تهدید به مرگ و توهین قومی و مذهبی کرده است.
یوناما روز یکشنبه (10 نوامبر، 19 عقرب) این نامه را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده و نگرانی شدید خود را به صورت رسمی از رفتار آقای مولانا عبدالله ابراز کرده است.
در متن نامه یوناما خطاب به حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آمده که "محترم خانم نورستانی، هدف این نامه ابراز رسمی نگرانی شدید سازمان ملل متحد در مورد رفتار کمیشنر مولانا عبدالله در جلسهای که اخیرا در تاریخ 5 نوامبر 2019 برگزار گردید می باشد. در این جلسه تعدادی از مشاوران تخنیکی پروژه حمایت از انتخابات ملل متحد    (UNESP )  و همچنین دو تن کمیشنران بین المللی که حق رای ندارند، بعلاوه شخص شما و دیگر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و مقامات ارشد دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اشتراک داشتند."
یوناما در ادامه این نامه نوشته است که "مشاروان تخنیکی پروژه حمایت از انتخابات و کمیشنران بین المللی هنگام برگزاری این جلسه شاهد اظهارات کمیشنر مولانا عبدالله علیه آقای بشیرعلی، مدیر دیتابیس مرکز ملی شمارش آرا، بودند که شامل تهدید مستقیم به مرگ و همچنین اشاراتی موهن درباره مذهب و قومیت آقای علی بود."
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که "سازمان ملل متحد این نوع رفتارها را کاملا غیرقابل قبول و شدیدا مغایر با ماده 17 قانون انتخابات، که بیان می دارد اعضای کمیسیون انتخابات ملزم به احترام به عالیترین منافع کشور و مفاد قانون اساسی در تصمیم گیریهای خویش هستند، می داند و هرگونه تبعیض و تعصب براساس نژاد، قومیت، دین، حزب، زبان، مذهب و جندر را نفی میکند."
یوناما افزوده که قانون انتخابات افغانستان تصریح میکند که مطابق فقرههای 1 و 8 ماده شانزدهم این قانون، در صورتی که یک عضو کمیسیون مفاد ماده 17 قانون انتخابات را رعایت نکند، از وظیفه خلع میگردد.
در ماده هفدهم قانون انتخابات آمده است که "اعضای کمیسیون مکلفاند، حین اتخاذ تصامیم، منافع علیای کشور و احکام قانون اساسی افغانستان را رعایت نموده و از اعمال هر نوع تبعیض  تعصب نژادی، قومی، منطقوی، حزبی، لسانی، مذهبی و جنسیتی اجتناب ورزند."
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در نامه خود تصریح کرده که "درک ما این است که این اولین باری نیست که کمیشنر مولانا عبدالله چنین رفتار اهانت آمیز را در جلسات و تعاملات در داخل کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده است اما این اولین بار است که کارکنان ملل متحد شاهد چنین رویدادی بوده اند. بنابراین ما از کمیسیون درخواست می کنیم تا عاجلا اقداماتی را به منظور رسیدگی به رفتار کمیشنر عبدالله با رویکردی که وی را پاسخگو سازد روی دست گیرد."
یوناما افزوده که سازمان ملل متحد متعهد به حمایت از کار کمیسیون مستقل انتخابات و همکاری با دیگر کمیشنران است، اما تأکید کرده که "نگرانی کارکنان ما و همچنین کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل فضای کاری مسموم به وجود آمده توسط رفتار کمیشنر مولانا عبدالله ما را ناچار به بازبینی تعاملات روزانه ما با کمیشنر مولانا کرده است. بدین منظور، ما این حق را محفوظ می داریم تا اقدامات محتمل بعدی را براساس تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این رویداد انجام دهیم."
یوناما گفته که امیدوار است کمیسیون مستقل انتخابات "اقدام مناسب و به موقع را برای رسیدگی به این مسئله جدی در مطابقت با قانون انتخابات و دیگر لوایح و مقررات حاکم بر فعالیتهای کمیسیون مستقل انتخابات روی دستگیرد."
نشر نامه یوناما به کمیسیون مستقل انتخابات و ابراز نگرانی این نهاد از برخورد توهین آمیز و نادرست مولانا عبدالله با مدیر دیتابیس مرکز ملی شمار آرا، با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
شهروندان کشور با استناد به این نامه، خواستار برکناری آقای عبدالله از کمیسیون مستقل انتخابات و معرفی او به نهادهای عدلی و قضایی به دلیل تهدید به مرگ و رفتار تبعیض آمیز با یک کارمند ارشد کمیسیون مستقل انتخابات، شدهاند.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون به نامه دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) واکنشی نشان نداده است.