صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حامیان تیم ثبات و همگرایی مانع بازشماری آرا در برخی از ولایت‌ها شدند

حامیان  تیم ثبات و همگرایی مانع بازشماری آرا در برخی از ولایت‌ها شدند

حامیان تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در برخی از ولایتهای کشور مانع روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه، 19 عقرب اعلام کرده بود، روند بازشماری آرا با حضور ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، مشاهدان ملی و بینالمللی و رسانهها، آغاز شده است.
اما با آغاز این روند، حامیان تیم ثبات و همگرایی در ولایتهای تخار، بغلان، بدخشان، پروان و پنجشیر مانع بازشماری شدهاند.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.
فیض محمد توحیدی، از اعضای تیم "ثبات و همگرایی" به رهبری آقای عبدالله در ولایت شمالی تخار در حالی که دروازه انبار اطلاعات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را با زنجیر میبسته، به بیبیسی گفته است با استفاده از "حق مدنیشان و برای حفاظت از آرایشان"، این دفتر را مهر و لاک میکنند و اجازه نمیدهند "فیصله غیرقانونی کمیسیون" عملی شود. آغاشیرین نیازی، رئیس دفتر کمیسیون انتخابات در تخار نیز میگوید معترضان مانع آغاز روند بازشماری شدند و اکنون منتظر هدایت از دفتر مرکزی هستند.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که قرار است در روند بازشماری، آرای بیش از 8 هزار و 200 محل رایدهی، در 34 ولایت کشور، بازشماری و تفتیش شود.
اما آقای عبدالله روز یکشنبه با آغاز این روند در یک گردهمایی اعتراضی گفته بود که اگر روند بازشماری آرا متوقف نشود، نتیجه این روند را نمیپذیرد. تیم آقای عبدالله همچنین گفته است که ناظریناش را برای نظارت از روند بازشماری نمیفرستد.
کمیسیون مستقل انتخابات از سوی دیگر اعلام کرده است که در برخی از ولایتهای کشور روند باز شماری آغاز و موفقانه به پایان رسیده است. این کمیسیون روز دوشنبه 20 عقرب با نشر خبرنامهای نوشته است که قرار گزارشات هیات موظف تفتیش در ولایت بادغیس، روند تفتیش و بازشماری آرا در این ولایت موفقانه به پایان رسید.
کمیسیون نوشته است که بر بنیاد این گزارشات، روند مذکور با حضورداشت ناظرین و نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز و موفقانه انجام یافت.
انتخابات ریاست جمهوری کشور ششم میزان برگزار شد. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی این انتخابات را در تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی را به تاریخ 16 عقرب اعلام کند.
اما این کمیسیون اعلام کرد که به دلیل مشکلات تخنیکی و دقت در تأمین شفافیت، قادر به اعلام نتایج در زمان تعیین شده نیست و گفت که نتایج ابتدایی را به تاریخ 23 عقرب (پنجشنبه هفته جاری) اعلام میکند. زمان دقیق اعلام نتایج نهایی هنوز مشخص نشده است.