صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع ملی: 82 جنجگوی داعش با خانواده‌های شان به دولت تسلیم شدند

وزارت دفاع ملی:  82 جنجگوی داعش با خانواده‌های شان به دولت تسلیم شدند

وزارت دفاع ملی اعلام کرده که 82 جنگجوی داعش با اعضای خانواده شان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، به نیروهای امنیتی کشور تسلیم شدهاند.
بر اساس خبرنامهای که وزارت دفاع ملی دیروز (جمعه، 24 عقرب) منتشر کرده، این افراد پنجشنبه شب بر اثر فشارهای نظامی در ادامه علمیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، در منطقه مومند ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، به نیروهای امنیتی کشور تسلیم شدند.
در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است، مجموعی افرادی که به دولت تسلیم شدهاند به 229 تن میرسد که علاوه بر 82 جنجگوی داعش، 51 زن و 96 کودک نیز شامل آنها است. وزارت دفاع گفته است که این زنان و کودکان اعضای خانواده جنجگویان داعش هستند.
وزارت دفاع ملی گفته است که از نزد این افراد 69 میل کلاشینکو، 5 قبضه تفنچگه، 40 بمب دستی، 110 شاجور و سه پایه مخابره نیز به دست نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
بر اساس آماری که وزارت دفاع ملی ارائه کرده است، در دو هفته اخیر، 542 تن که شامل اعضای داعش و خانوادههای آنها میشود، به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تسلیم شدهاند.
وزارت دفاع ملی گفته است که "عملیات تصفیوی" را تا پاکسازی کامل ولسوالی اچین از وجود افراد داعش، ادامه میدهد و این ولسوالی را از وجود افراد این گروه پاک خواهد کرد.
از ولسوالی اچین در ولایت شرقی ننگرهار، به عنوان مرکز اصلی گروه داعش در افغانستان نام برده میشد و مراکز مهم آموزشی این گروه در این ولسوالی قرار داشت.
در ماه اپریل سال 2017 میلادی، ایالات متحده امریکا بزرگترین بمب غیرهستهای خود مشهور به " مادر بمبها" را به مواضع داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد.
بر اثر پرتاب این بمب، بیش از 92 عضو داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند و مخفیگاهها و مراکز مهم آنها تخریب شد.
بعد از آن، عملیات پاکسازی داعش از ولسوالی اچین در ننگرهار ادامه داشت و این گروه به شدت تضعیف شد؛ تا جایی که مقامات حکومت افغانستان اعلام کردند که داعش در افغانستان شکست خورده است.
اما این گروه، فعالیت خود را در ولایتهای شمالی کشور گسترش داد و به سربازگیری و جلب جذب نیروی در بخشهای از کشور ادامه و هنوز در شماری از ولایات فعالیت دارد.