صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با هدف کاهش اعتراضات، رئیس سنای شیلی از توافق برای اصلاح قانون اساسی خبر داد

با هدف کاهش اعتراضات، رئیس سنای شیلی از توافق برای اصلاح قانون اساسی خبر داد

کنگره شیلی برای اصلاح قانون اساسی به یک توافق رسیده است تا به هفته ها اعتراض های خشونت آمیز که تاکنون دست کم ۲۰ کشته برجای گذاشته است، پایان دهد.
به نوشته سیانان، رئیس سنای شیلی صبح روز جمعه در یک کنفرانس خبری در سانتیاگو گفت قانون اساسی جدید خواستار «یک خروج مسالمت آمیز و دموکراتیک» از بحران فعلی می شود.
او وعده داد که قانون اساسی جدید، با قانون اساسی فعلی که در سال ۱۹۸۰ و در زمان حکومت آگوستو پینوشه، دیکتاتور نظامی شیلی، به تصویب رسید، بسیار متفاوت و ۱۰۰ درصد دموکراتیک خواهد بود.
رئیس جمهوری شیلی نیز پیشتر وعده داده بود که دست به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بزند. اعتراضات در شیلی، که در قالب اعتراض به افزایش قیمت کرایههای مترو آغاز شده بود، پس از مدتی با حضور معترضان در خیابان ها، به افزایش هزینه زندگی و دارو، و نیز افزایش نابرابری گسترش یافت.