صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: بودجه میدان هوایی ولایت دایکندی در کابینه تصویب و به مجلس نمایندگان فرستاده شده است

معاون رئیس جمهور:  بودجه میدان هوایی ولایت دایکندی  در کابینه تصویب و به مجلس نمایندگان فرستاده شده است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی به ولایت دایکندی سفر کرده بود، در یک تجمع مردمی در این ولایت گفت که بودجه میدان هوایی ولایت دایکندی در سند بودجه سال 1399 از سوی کابینه تصویب و به مجلس نمایندگان فرستاده شده است.
معاون دوم ریاست جمهوری دیروز (شنبه، 25 عقرب) به ولایت دایکندی سفر کرد. آقای دانش را در این سفر، وینی کمار، سفیر کشور هند در افغانستان، عبدالتواب بالاکرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالمتین بیگ رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی، شماری از معینان وزارتخانه، رؤسای ادارات مستقل و نمایندگان مجلس در شورای ملی، همراهی میکرد.
او در سخنرانی خود در جمع مردم دایکندی گفت که پروژه میدان هوایی دایکندی به زودی برای قرارداد به اداره تدارکات ملی فرستاده خواهد شد و بعد از پایان پروسه تدارکات، این میدان هوایی تا سه سال دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون ریاست جمهوری گفت که دایکندی از انکشاف و توسعه بازمانده و "اشد ضرورت" به ساخت و ساز و برنامههای انکشافی دارد.
او افزود که حکومت برای توسعه ولایت دایکندی "هزینه ساخت پل دریای هلمند، تکمیل بند برق سوختوک و بندبرق پای کتهسنگ، سرک داخل شهر نیلی، برنامه میثاق شهروندی، تکمیل پروژههای نیمهکاره مکاتب و تمام پروژههای نیمهکاره سالهای قبل را در سند بودجه سال 1399 در نظر گرفته است."
آقای دانش مردم دایکندی را "مردم سختکوش، قانونمدار، صلحدوست، علمپرور" توصیف کرد و گفت که این مردم "همیشه حامی نظام بودهاند و همواره در تصمیمگیریهای سیاسی و پروسههای ملی با درنظرداشت قانون شرکت ورزیدهاند و نشان دادهاند که در قبال سرنوشتشان بیتفاوت نیستند".
وینی کمار، سفیر کشور هند در سخنرانی خود در جمع مردم دایکندی گفت که "از جمع بیش از پنجصد پروژهای که در سطح افغانستان درنظر گرفته بودیم 20 پروژهاش مربوط دایکندی است که چهار پروژهاش عملا تکمیل و به بهرهبرداری سپرده خواهد شد و متباقی نیز تحت کار است".
در سفر معاون دوم ریاست جمهوری و هیأت همراهش به ولایت دایکندی، شماری از پروژههای انکشافی نیز در این ولایت به بهرهبرداری سپرده شد. این پروژهها شامل "تعمیر ریاست صنعت و تجارت، تعمیر ریاست تدریسی تعلیموتربیه دانشگاه نیلی، شلتر معتادین، تعمیر اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ، تعمیر اداری سارنوالی استیناف، دو دیوار گابیونی از حوزه فرعی دریای هلمند و دو مرکز صحی در ولسوالیهای کجران و اشترلی" میشوند.
بر اساس آماری که دفتر مقام ولایت دایکندی ارائه کرده، هزینه مجموع این پروژهها، 1601503 دالر امریکایی شده است.
نیازمندیهای ولایت دایکندی
سید انور رحمتی، والی دایکندی در سخنرانی دیروز خود، نیازمندیها و اولویتهای ولایت دایکندی را برشمرد و از معاون دوم ریاست جمهوری، مقامات حکومت و همکاران بینالمللی حکومت افغانستان خواستار توجه به آنها شد.
آقای رحمتی گفت که "دایکندی با مشکلات و چالشهای زیادی دستوپنجه نرم میکند و نیاز مبرم به پروژههای انکشافی بیشتر دارد".
او افزود: "اولویتها و نیازمندیهای اساسی دایکندی در قدم اول احداث میدان هوایی، متعاقبا آسفالت سرک نیلی به سمت بامیان، آسفالت راههای مواصلاتی ولسوالیها به مرکز ولایت، استقرار یک کندک اردوی ملی، بازاریابی برای محصولات زراعتی دایکندی، تکمیل کار بند برق سوختوک و بند برق پای کتهسنگ، استخراج مواد معدنی دایکندی، حل ریشهای معضل اشترلی، اختصاص بودجه برای مکاتبی که فاقد تعمیراند، ایجاد یک استیشن مجهز رادیو و تلویزیون، ایجاد مراکز درمانی جهت تداوی معتادین در ولسوالیها، تطبیق پلان آبرسانی جهت حل مشکل آب آشامیدنی در شهرک جدید نیلی و تخصیص بودجه کافی متناسب با نفوس و نیازمندیهای مردم دایکندی" است. دایکندی در مرکز کشور، از ولایات توسعه نیافته به شمار میرود. این ولایت از امنیت خوبی برخوردار است، اما در یک سال اخیر، گروه طالبان چندین بار به ولسوالیهای کجران و پاتو حمله کردهاند که با شکست مواجه شدهاند.
مقامات محلی این ولایت میگویند که برای تأمین امنیت این ولایت، نیاز است تا تشکیلات امنیتی این ولایت گسترده تر شود و نیروهای امنیتی این ولایت نیز بیشتر تجهیز و تمویل شوند.