صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر خواستار بازداشت عاملان بدرفتاری جنسی با کودکان در لوگر شد

کمیسیون حقوق بشر خواستار بازداشت عاملان بدرفتاری جنسی با کودکان در لوگر شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که ادعای بدرفتاری جنسی با کودکان دانشآموز در ولایت لوگر تکاندهنده است و عاملان آن باید شناسایی و بازداشت شوند.
این کمیسیون روز شنبه (۲۵ عقرب) در یک اعلامیه گفته که با وجود تلاشهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه جرمانگاری «بچهبازی و سوءاستفاده جنسی از کودکان» هنوز هم مواردی از سوء استفاده جنسی کودکان پسر در ولایتهای مختلف وجود دارد.
در اعلامیه، سوء استفاده جنسی از کودکان، خلاف کرامت انسانی و نقض صریح حقوق بشر خوانده شدهاست. کمیسیون حقوق بشر گفته که گزارشهایی مبنی بر آزار و اذیت جنسی کودکان در مکتبهای ولایت لوگر، «تکاندهنده» است و نهادهای عدلی و قضایی، باید تحقیقات لازم را در زمینه حقیقتیابی و مستندسازی پروندههای آزار و اذیت جنسی کودکان انجام دهد.
در اعلامیه این کمیسیون همچنین از نهادهای امنیتی خواسته شدهاست تا امنیت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی که با هدف مستندسازی پروندههای نقض حقوق بشر فعالیت میکنند را تأمین کنند.
این در حالی است که روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه گزارشی را در باره حلقاتی متشکل از آموزگاران، دانشآموزان جوان و افراد قدرتمند در ولایت لوگر منتشر کرد و ادعا کرد که این افراد متهم به بدرفتاری جنسی با ۵۴۶ دانشآموز پسر در این ولایت هستند.
در گزارش این روزنامه آمده که شماری از خانوادهها در این ولایت، پس از نشر ویدیو و تصاویر سوءاستفاده جنسی از پسران ۱۳ و ۱۴ساله شان، آنها را کشته اند.
با این حال والی لوگر این موضوع را رد کرده و گفته است که این گزارش نهتنها واقعیت ندارد؛ بلکه اهانت به خانواده معارف لوگر است.
وزارت معارف هم اعلام کرده که هیأتی را به منظور بررسی این ادعا تعیین کردهاست.