صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند بازشماری آرا امروز دوباره آغاز می‌شود

روند بازشماری آرا امروز دوباره آغاز می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که روند بازشماری آرا در سراسر کشور امروز (یکشنبه، 26 عقرب) دوباره آغاز میشود.
حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز (شنبه، 25 عقرب) در یک کنفرانس خبری گفت که با نامزدان معترض در این مورد به توافق رسیدهاند.
او گفت، پس از توقف روند بازشماری آرا، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با نمایندگان نامزدان معترض به این روند، دو نشست تخنیکی برگزار کردند و روی مسائل مورد اختلاف بحث کردند.
کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که برای رسیدگی به اعتراضات و نگرانیهای شماری از احزاب سیاسی، کاندیدان و نهادهای جامعه مدنی، روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف کرده است.
روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری، روز یکشنبه هفته گذشته در سراسر کشور آغاز شد، اما هواداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، مانع آغاز این روند در شماری از ولایات شد.
آقای عبدالله نیز در روز آغاز روند بازشماری آرا یک گردهمایی اعتراضی در کابل برگزار کرد و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که این روند را متوقف کند در غیر آن، او نتیجه این روند را نمیپذیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که آرای 8200 محلی رای دهی را در 34 ولایت کشور مورد تفتیش و بررسی قرار میدهد. این کمیسیون گفته بود که در روز انتخابات 26580 محل رایدهی فعال بوده است.
انتخابات ریاست جمهوری کشور در ششم ماه میزان برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ 16 عقرب اعلام شود.
اما بعدا، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که دلیل مشکلات تخنیکی و دقت در تأمین شفافیت، نمیتواند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان اعلام کند و این نتایج را به تاریخ 23 عقرب اعلام میکند.
اما به دلیل جنجالها در روند بازشماری آرا، کمیسیون مستقل انتخابات در روز 23 عقرب نیز نتوانست که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون تاریخ جدید اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور را، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس خبری شام دیروز گفت که پس از پایان روند بازشماری آرا، نتایج ابتدایی انتخابات " به زود ترین فرصت" اعلام خواهد شد.