صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت: بیمه صحی ضامن پوشش همگانی صحی می‌شود

وزارت صحت:  بیمه صحی ضامن پوشش همگانی صحی می‌شود

مسئولان وزارت صحت عامه کشور میگویند که بیمه صحی باعث میشود که تمامی شهروندان از خدمات صحی بهرهمند شوند.
وزارت صحت عامه به منظور دادخواهی ترویج فرهنگ بیمه صحی، تقویت منابع مالی در سکتور صحت، بالا بردن کیفیت خدمات صحی و پوشش صحی همگانی، همایشی را در کابل برگزار کرد.
قدیر قدیر رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، روز یکشنبه 26 عقرب در این همایش، بیمه صحی را یک امر مهم و مؤثر در راستای پوشش صحی همگانی و جلوگیری از مصارف گزاف صحی در کشور خواند.
آقای قدیر گفت که وزارت صحت عامه مصوبه بیمه صحی را آماده و کار روی آن جریان دارد. تصویب این طرح، باعث کاهش هزینه خدمات صحی خواهد شد.
او علاوه کرد که سالانه دو میلیارد و پنجصد میلیون دالر هزینه دسترسی به خدمات صحی شهروندان کشور میشود که  ۷۵ درصد آن توسط شهروندان پرداخت میشود.
آقای قدیر افزود که سهم دولت افغانستان تنها پنج درصد از این مصارف است و بقیه هزینهها توسط کشورهای کمک کننده پرداخته میشود که با قطع کمک های بیرونی بخش صحت به مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت صحت عامه تاکید کرد که یکی از راههای تامین بیمه صحی، وضع مالیات است که این موضوع با وزارت مالیه در میان گذاشته شده است.
او همچنین افزود که برای حفظ دستآوردهای وزارت صحت عامه که در مدت یک ونیم دهه گذشته داشته است، تقویت منابع مالی و ایجاد بیمه صحی یک نیاز جدی برای این وزارت است.
از سوی هم، غلام حیدر جیلانی معین وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه صحی را یک نیاز مبرم برای مردم خواند و گفت که ایجاد اداره بیمه صحی، مردم را در پرداخت هزینه صحی کمک میکند.
وزارت صحت عامه برای ایجاد اداره بیمه صحی در کشور، رهمنودی را در این زمینه تدوین کرده و نیز مسوده آن را به وزارت عدلیه فرستاده است.
وزارت صحت عامه میگوید که بیمه صحی نه تنها از مصارف گزاف برای تداوی جلوگیر میکند، عرضه خدمت صحی یکسان و با کیفیت را نیز برای مردم فراهم میکند. با بیمه صحی نگرانی شهروندان کشور در رابطه به پرداخت هزینه تداوی برطرف خواهد شد، چرا که پرداخت هزینه تداوی بر دوش اداره بیمه است.