صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابل شهری با حدود یک میلیون واسطه نقلیه اما بدون پارکینگ

کابل شهری با حدود یک میلیون واسطه نقلیه  اما بدون پارکینگ گزارش : علیرضا احمدی

کابل شهری است که حدود 800 هزار واسطه نقلیه و بیش از 5.5 میلیون جمعیت را در خود جای داده اما در این شهر هیچ پارکینگی برای وسایط نقلیه وجود ندارد.
شهرداری کابل طی هجده سال گذشته، برخلاف سرازیر شدن میلیاردها دالر کمکهای بینالمللی نتوانست زیربناهای پایتخت را بسازد تا مشکلات راهبندی کمتر شود.
شهروندان همواره با اشتراک تصاویری از راهبندیهای جادههای شهر کابل در فضای مجازی، از حکومت به خصوص شهرداری کابل انتقاد میکنند.
شهرداری کابل اما علت راهبندیهای را بر دوش شهروندان و رانندگان میاندازد و میگوید که نبود فرهنگ شهر نشینی و رعایت نکردن قوانین ترافیکی باعث شده است که جادههای کابل همواره مزدحم باشد.
احمدذکی سرفراز سرپرست شهرداری کابل، میگوید که علت 70 درصد راه بندانها در شهر کابل، تنفیذ نشدن قانون است.
آقای سرفراز افزود، تعداد زیادی از رانندگان به علایم ترافیکی توجه نمیکنند و شماری از زورمندان جادهها را مسدود میکنند و اگر هر کدام این موارد حدود پنج ثانیه با ماموران ترافیک بحث و جدل کنند، راهبندیهای شدید ایجاد میشود.
سرپرست شهرداری کابل گفت که با همکاری ریاست ترافیک در نظر داریم که هنگام صدور جواز رانندگی/لیسنس مبلغ 8 هزار افغانی ضمانت بگیریم تا در صورت تخلف از پولشان کم شود.
اما شهروندان کابلی میگویند که نبود پارکینگ در شهر کابل و پارک کردن وسایط نقلیه در کنار سرکها باعث ایجاد راهبندان میشود.
یک راننده تکسی میگوید که اگر تاکسیها و بسها ایستگاه مناسب برای سوار کردن مسافران داشته باشد و وسایط دیگر در کنار سرک پارک نکنند، وضعیت جادههای کابل بهتر خواهد بود.
او گفت که اکثر تکسیها، تونسها و بسهای مسافربری برای سوار کردن مسافران، به دلیل نبود ایستگاه، مجبور هستند در کنار جادهها بایستند که علاوه بر اینکه بینظمی ایجاد میشود باعث راهبندان نیز میشود.
این شهروند کابلی همچنین افزود که از سوی دیگر به طور تقریبی هر خانواده در شهر کابل، یک واسطه نقلیه دارد و این مقدار واسطه نقلیه بعد از خارج شدن از خانه، در کنار سرکها و مقابل مکانها عمومی پارک میشود که فضا برای عبور و مرور کم میکند.
او سرک شهرنو کابل را مثال زد و گفت که صدها سرک در کنار این سرک پارک میکنند و در اوقات مزدحم، مسافت یک کیلومتری آن حدود یک ساعت را در بر میگیرد.
این راننده که بیش از ده سال است در سرکهای شهر کابل مسافرکشی میکند، میگوید که اگر شهرداری میخواهد راهبندان کاهش یابد؛ باید در مرحله اول برای موترهای مسافربری ایستگاه و برای سایر وسایط نقلیه پارکنیگ بسازد.
شهرداری کابل اما این اعتراضات را نمیپذیرد و میگوید تنها مشکل راهبندی در جادههای کابل، بیقانونی رانندگان وسایط نقلیه و زورمندان است.
آقای سرفراز همچنین گفت که شهرداری منابع محدود دارد و نمیتواند امکانات خوبی را برای وسایط نقلیه فراهم کند. اولویت شهرداری چیزهای دیگر است.
سرپرست شهرداری کابل افزود که از این به بعد اگر مکانهای عامهالمنفعه مجهز به پارکینگ وسایط به اندازه مورد نیاز خود نباشد، جواز پایان کار داده نمیشود.
او علاوه کرد که از سکتور خصوصی میخواهیم که در قسمت ساخت پارکنیگها چند طبقه با شهرداری همکاری کنند. شهرداری کابل آماده است که زمینهای خود را در اختیار سکتور خصوصی قرار دهد.
از سوی دیگر، شهرداری کابل میگوید که برای مدیریت راهبندان، تاکنون ۲۶۴ ایستگاه بسهای شهری را در نواحی مختلف شهر کابل احداث کرده است و در راستای بهسازی چهار راهها و نصب سیگنالهای ترافیکی نیز تلاش میکند.
سرکهای کابل بهتر از دهلیجدید و توکیو
احمد ذکی سرفراز سرپرست شهرداری کابل در پی توجیه راه بندانها در شهر کابل گفت که سرکهای کابل از نظر عرض بهترین سرک است. او سرکهای کابل را از نظر عرض با دهلیجدید و توکیو جاپان مقایسه کرد و گفت که جادههای کابل وضعیت خوبی نسبت به این دو پایتخت دارد.
آقای سرفراز همچنین افزود، "امریکا عریضترین سرکها را دارد، هر قدر که سرکها عریض ساخته شود، به هیچ صورت نمیتواند پاسخگوی نیازمندی موتر باشد. گزینههایی که معمول است این است که جلوی موترهای شخصی را بگیرد و ترانسپورت عامه را فعال کند."
او تاکید کرد که نباید زیربناهای بیشتری برای وسایط نقلیه ساخته شود، چون هر مقدار که زیربنا ساخته شود، به همان میزان وسایط شخصی را تشویق میکنید برای عبور مرور که از نظر اقتصادی به ضرر است و تولید کاربن دیاکساید افزایش میدهد.
سرپرست شهرداری کابل هر چند تاکید بر ترانسپورت عمومی کرد، اما شهر کابل فاقد این سیستم است و اکثر ترددها توسط وسایط نقلیه خصوصی انجام میشود.
به گفته آقای سرفراز، در شهر کابل 63 عراده بس (ملیبس) فعال است.
شماری از رانندگان کاستر که در مسیرهای مزدحم شهر کابل مسافرکشی میکنند، میگوید که حکومت اگر میخواهد ترانسپورت عمومی را بهبود بخشد، باید سهولتهایی را برای رانندگان وسایط مسافری عمومی فراهم کند.
احمد راننده یک کاستر است که در مسیر جاده شهید مزاری- سینمای پامیر مسافرکشی میکند. او گفت که در این مسیر صدها کاستر و مینی بوس فعال است؛ دولت و به خصوص شهرداری باید به این سیستم توجه کند.
او علاوه کرد که دولت یا شهرداری باید به این وسایط عمومی تیل سباسیتی (تیل با نرخ ارزانتر) بدهد تا رانندگان بتوانند سهولتهای بهتری برای رانندگان فراهم کنند.
گفتنی است که مسئولیت حمل و نقل عمومی در شهر کابل را تصدی ملی بس بر عهده دارد اما این تصدی نتوانسته به طور باید موثر واقع شود.
مسئولان ریاست تصدی ملی بس اما میگویند به زودی ملیبسها آماده فعالیت میشود و  با روی کار آمدن بسهای دولتی، مسافرکشی موترهای شخصی در شماری از نقاط شهر محدود خواهد شد.
مسئولان این ریاست همچنان میافزایند، راهکار مشخصی برای فعالیت وسایط شخصی نیز در نظر گرفته شده است که با تطبیق این طرح بسهای دولتی تنها در جادههای مزدحم شهر جایگزین وسایط ترانسپورتی شخصی خواهد شد.
بر اساس این طرح، جادههای کابل را به هشت زون مختلف تقسیم شده و جادههای مزدحم شهر «زون مرکزی» نامگذاری شده است.